Vold og trusler

Aarhus Kommune har besluttet en nultolerancepolitik over for overgreb mod ansatte.
Vold og trusler

Det betyder, at alle overgreb (vold og trusler samt nedværdigende behandling) på ansatte skal registreres og eventuelt anmeldes som arbejdsskade af skolelederen.

Har du i forbindelse med dit arbejde været udsat for grove overgreb, anbefaler Århus Lærerforening, ligeledes at du anmelder det til politiet.

Som udgangspunkt er det skadeslidte, der anmelder et overgreb. Men Østjyllands Politi accepterer, at din leder anmelder på vegne af dig. Efter anmeldelsen vil du blive kontaktet af politiet for at afgive forklaring.

Har du været udsat for vold eller trusler på din skole anbefaler vi, at du kontakter Århus Lærerforening for råd og vejledning.