Fundament til dit lærerliv

Fundament til dit arbejdsliv
Århus Lærerforening igangsatte i skoleåret 2018/2019 et projekt, der skulle understøtte nyuddannede lærere det første år i lærerjobbet. På baggrund af de gode erfaringer har Børn og Unge rådmand, Thomas Medom valgt at støtte projektet, hvorfor det videreføres skoleåret 2019/2020.

Overgangen mellem læreruddannelsen og det første job kan være svær. Det fortæller såvel nationale tal som mange af vores nyuddannede medlemmer, når de er til samtale hos os. Projektet Fundament til dit lærerliv er et forsøg på at understøtte de nyuddannede, nyansatte lærere i første skoleår, så de får et lidt stærkere fundament at stå på.

Formålet med forløbet er at lette overgangen mellem uddannelse og lærerjobbet, så færre nyuddannede lærere forlader jobbet i løbet af de første år.

Det sker gennem et målrettet og praksisnært forløb med fokus på:

  • Individuel supervision på undervisningen
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Relationsarbejde
  • Inklusion
  • Den første årsplan
  • Redskaber og metoder til at passe på sig selv i en presset hverdag
  • Fælles refleksion med andre nyuddannede

Hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at tilmelde din lærer kan du kontakte Malene Vestergård på malv@dlf.org, der er projektansvarlig for forløbet.

Herunder kan du finde mere information om Fundament til dit lærerliv.