Seniorpolitik

Seniorpolitik
Seniordage hvis du er kommunalt ansat

Er du kommunal månedslønnet ansat, har du ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i:

  • 2 dage i det kalenderår du fylder du 60 år
  • 3 dage i det kalenderår du fylder 61 år
  • 4 dage i det kalenderår du fylder du 62 år

Seniordage kan afvikles som hele eller halve fridage i løbet af kalenderåret. Du skal tidligst muligt varsle dagenes placering over for din leder. Ikke afviklede seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb – medmindre du har aftalt med din leder, at dagene overføres til afvikling i efterfølgende kalenderår.

Hvis din leder har afvist at imødekomme dit ønske om placering af seniordagen (det skal i givet fald være begrundet i, at arbejdets udførelse hindrer det), overføres dagene ligeledes til afvikling i efterfølgende kalenderår.

Seniordage konverteret til bonus eller ekstra pension – et aktivt valg!

Ønsker du ikke at afholde dine seniordage, har du ret til at få dem konverteret til en årlig bonus (udbetaling) eller til et løbende ekstraordinært pensionsbidrag. Bonussen svarer til 0,47 procent af din løn.

Ønsker du det, skal du give din leder besked senest den 1. oktober året INDEN seniordagene er gældende for. Udbetaling sker ved kalenderårets udløb.

Indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag sker måned for måned.

Udover seniordage omfatter seniorpolitikken i Aarhus Kommune muligheden for seniorsamtaler, seniorstillinger og fratrædelsesordninger. Du er altid velkommen til at kontakte Århus Lærerforening, hvis du har spørgsmål eller for at booke et møde om dine muligheder som senior.