Medlemmer

 • Medlemmer og fraktioner

  Sti: http://aalf.dk/medlem/medlemmer-og-fraktioner 9. maj 2017

  Medlemmerne er delt ind i fraktioner efter deres ansættelsesform: lærere, børnehaveklasseledere, ledere, studerende og pensionister.

 • SKOLEN - medlemsblad

  Sti: http://aalf.dk/medlem/skolen-medlemsblad 24. maj 2017

  Bladet redigeres uafhængigt af ÅLFs ledelse – dog skrives ’lederne’ af formandskabet.

 • Stort JA i Aarhus

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2015/marts/stort-ja-i-aarhus 17. marts 2015

  - Resultatet af OK afstemningen er udtryk for, at langt de fleste af vores medlemmer har fundet det samlede resultat tilfredsstillende og ikke har ønsket en konflikt, siger Jesper Skorstengaard.

 • Hvad skal barnet hedde?

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2016/november/dmm 17. november 2016

  ÅLFs tillidrepræsentanter ansat uden for folkeskolen finder sammen under den fælles titel DMM - De Mindre Medlemsgrupper.

 • Særlig fond

  Sti: http://aalf.dk/politik/saerlig-fond 8. januar 2016

  Formålet med Århus Lærerforenings Særlig Fond er at kunne yde støtte til medlemmer under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold

 • Hovedstyrelsen i DLF

  Sti: http://aalf.dk/politik/hovedstyrelsen-i-dlf 15. december 2015

  Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening vælges for fire år og består af 23 medlemmer.

 • Kontingent

  Sti: http://aalf.dk/medlem/kontingent 9. maj 2017

  Kontingent pr. 1. august 2017

 • 2 Aarhuskandidater til LP Medlemsforum

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2016/juni/valg-til-medlemsforum-lp 9. juni 2016

  Bæredygtige investeringer, større fokus på individuelle behov og mulighed for selv at styre en del af sin investering... Sådan lyder nogle af ønskerne fra de lokale kandidater til Medlemsforum for Lærernes Pension.

 • Århus Lærerforening

  Sti: http://aalf.dk/politik/aarhus-laererforening 7. januar 2015

  Århus Lærerforening er Danmarks Lærerforenings næststørste lokalkreds

 • Ekstraordinær generalforsamling i Århus Lærerforening - VOL3

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2013/oktober/ekstraordinaer-generalforsamling-i-aarhus-laererforening-vol3 1. oktober 2013

  De fremmødte medlemmer og en samlet styrelse klappede først Jesper Weber Skorstengaard ind som ny formand for Århus Lærerforening og dernæst Dorthe Ryom Fisker som næstformand.


 • Her vises 1 til 10 ud af 115

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Udvalgte emner