Foredragsrække om arbejdspresset på arbejdsmarkedet

Der skal konstant omstruktureres og effektiviseres med fokus på økonomien. De ansattes trivsel er truet, og det skønnes, at der dagligt er ca. 35.000, der er sygemeldt p.g.a. stress. Hvis man ikke kan følge med de krav, der stilles på arbejdsmarkedet og i familien, risikerer man at blive koblet af.
Stresset person

Mange familier finder det svært at håndtere de mange krav, der stilles til dem. Ud fra et økonomisk ræsonnement besluttes det ofte i familien, at kvinden tager hovedparten af barselsorloven. Det medfører øget uligestilling på arbejdsmarkedet og senere lavere pension. Det samme gør sig gældende, når kvinder føler sig presset til at gå på deltid.

I foråret 2019 tager Kvinde Politisk Forum fat på alle disse emner for at blive klogere på tingenes tilstand og skabe debat om, hvordan vi kan skabe fællesskaber og arbejde sammen fremfor at konkurrere. Hvordan indrettes samfundet, så vi kan yde den bedste indsats på jobbet og samtidig få familielivet til at fungere. 

Her ser du en oversigt over foredragsrækken:

18. Februar kl. 19-21 i lille sal, DOKK1
Hvad kan vi bruge i kampen for bedre velfærd fra den nyligt overståede overenskomstkamp?

Indleder: Majbrit Berlau, næstformand i den nye hovedorganisation for LO og FTF, FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

8. April kl. 19-21.i møderum 2, DOKK1
Ligestilling og balance? I hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Indleder: Randi fra “Karrieremoar.dk” 

I begyndelsen af maj - yderligere oplysninger om dato følger.
Er kampen for et godt velfærdssystem en vigtig del af kvindekampen?

Indleder: Annette Borchorst, forsker I køn og velfærd og professor Ålborg Universitet. 


18. Februar kl. 19-21 i lille sal, DOKK1

Hvad kan vi bruge i kampen for bedre velfærd fra den nyligt overståede overenskomstkamp?

Indleder: Majbrit Berlau, næstformand i den nye hovedorganisation for LO og FTF, FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

Under den vellykkede konflikt i foråret, hvor fagforeninger stod sammen ”skulder ved skulder” viste det sig tydeligt, at der allerede i dag rigtig mange steder kun var de nødvendige ansatte til at klare et nødberedskab.

Det er jo lysende klare eksempler på, hvor galt det står til ude på de offentlige arbejdspladser efter årevise indskrænkninger af personalet.

Hvordan kan vi udvikle og bruge den solidaritet, der var grundlaget for sammenholdet i foråret til at stoppe nedskæringerne samt kompensere for de forringelser, der er gennemført de seneste 10 år?

På grund af de stressede arbejdsvilkår, der er skabt i det offentlige, er der rigtig mange, der går ned med stress. Sygemeldingerne er høje indenfor de fag, der arbejder direkte med mennesker: sygeplejersker, sosu-hjælpere/assistenter, folkeskolelærere, psykologer, socialrådgivere og mange flere.


8. April kl. 19-21.i møderum 2, DOKK1
Ligestilling og balance? I hjemmet og på arbejdsmarkedet.

Indleder: Randi fra “Karrieremoar.dk” 

Der er hverken ligestilling på arbejdsmarkedet eller i hjemmene. Danmark har indtaget en ærgerlig bundplacering på ligestillingsområdet i forhold til vores nordiske naboer.  Kvinder har været på barrikaderne i årevis, og kæmpet for ligestilling på arbejdsmarkedet. Men en stor del af den manglende ligestilling på arbejdsmarkedet, hænger sammen med den manglende ligestilling i hjemmet. Kvinder er fortsat ofte ansvarlig for en større del af husholdningen end deres mænd. 

Det er en stor udfordring for ambitiøse kvinder som gerne vil karriere, og det er en af de vigtigste faktorer til at flere kvinder end mænd går på deltid. Og desværre er uligheden i hjemmet også en stor medvirkende faktor til at flere og flere kvinder brænder ud og får stress. 

Hvad kan vi som individer gøre for at bidrage til en mere fleksibel og ligelig arbejdsdeling hjemmet, og dermed støtte op om kvinder i erhvervslivet?

Randi driver bloggen "Karrieremoar.dk" hvor hun skriver om det at være kvinde og mor på et arbejdsmarked, som fortsat fungerer efter de gamle kønsrollemønstre. Baseret på hendes egne erfaringer fra et travlt og kønsopdelt arbejdsmarked, fortæller hun om børnefamiliers - og særligt mødres - vilkår i en tid, hvor stress og konkurrence let kommer til at præge både arbejds- og hjemmelivet. Hun vil komme med gode råd til hvordan du selv kan at skabe en balance i dit arbejds- og hjemmeliv.


I begyndelsen af maj - yderligere oplysninger om dato følger.
Er kampen for et godt velfærdssystem en vigtig del af kvindekampen?

Indleder: Annette Borchorst, forsker I køn og velfærd og professor Ålborg Universitet. 

Som bekendt har velfærdsstaten i en årrække været udsat for en række forringelser. Vilkårene i både daginstitutioner, i folkeskolen og på arbejdsmarkedet er i dag alt for ringe.

Der er mange parametre, vi skal have til at gå op i en højere enhed i forsøget på at leve et velfungerende liv. Med presset på både institutioner og arbejdspladser og med kvindens afgørende rolle i familielivet, er det derfor heller ingen overraskelse, at kvinder generelt er mere udsatte for at udvikle stress end deres mandlige kollegaer og partnere.

I forårets afsluttende oplæg i foredragsrækken, vil professor og institutleder for Statskundskab på Aalborg Universitet, Anette Borchorst bidrage med en række perspektiver på udfordringerne i samspillet mellem køn, arbejdsmarked og familieliv. Med udgangspunkt i hendes forskning om ligestillings- og velfærdspolitik i Danmark og Norden, vil vi sammen undersøge spørgsmålet om, hvorvidt et godt velfærdssystem er en vigtig del af kvindekampen.