Hvad tænker mænd om kvinder på danske arbejdspladser?

kvindepolitisk forum - foredragsrække 2020
Kvindepolitisk Forum afholder i foråret 2020 en række foredrag om det kønsopdelte arbejdsmarked.

I Danmark er kvinder og mænd i nogenlunde lige omfang en del af arbejdsstyrken. Men siden kvinder for alvor kom på arbejdsmarkedet i midten af det 20. århundrede, har de været overrepræsenterede i bl.a. omsorgssektoren, mens arbejdsområder som håndværksfagene og ledelsesområdet stadig domineres af mænd. I uddannelsessystemet er der i dag lidt flere kvinder end mænd, men også her findes uddannelser med en skæv kønsrepræsentation. Og selv når mænd og kvinder vælger de samme uddannelser, ender de i forskellige positioner på arbejdsmarkedet. Man kan således tale om et kønsopdelt arbejdsmarked.
Men hvorfor ser vi et opdelt arbejdsmarked? Hvilke dynamikker ligger bag? Hvilke udfordringer og problematikker følger med? Hvordan er det at repræsentere en kønsminoritet i sit fagfelt? Og hvad kan der gøres ved det?

20. Februar, kl 19:30-21:30, Møderum 2 DOKK1
Kvinde på universitetet – hvem har ret til at producere hvilken type viden?

Lea Skewes
Lea Skewes er post.doc og leder af Gendering in Research netværk på Aarhus Universitet. Hun forsker i kønsbias, kønsdiskrimination og sexisme. Hun vil præsentere en undersøgelse om danske akademikeres holdninger til sexisme, ligestillingsinterventioner og rapportering af sexchikane via #MeToo. I denne undersøgelse har 1.800 deltaget. Her afdækker hun bl.a., at den gennemsnitlige danske akademiker er sexist.
Til februar kan du opleve Lea redegøre for sammenhængen mellem sexistiske holdninger, graden af støtte til ligestillingsinterventioner og holdninger til rapportering af sexchikane. Hun vil beskrive den modstand, hun oplevede i forskningsprocessen og i kontekster, hvor hun har fremlagt forskningsresultaterne for at illustrere, hvad sexisme betyder for vidensproduktion i dansk akademia.

30. marts, kl 19-21, Lille Sal DOKK1
Kvinde og trommeslager – diskrimination i musikbranchen

Sara Mouritzen
Sara Mouritzen er musiker, podcaster og foredragsholder. Hun bliver færdiguddannet trommeslager til sommer og har bl.a. spillet hovedrollen i dokumentarfilmen "Trommeslager" (2018), der handler om hendes kamp som kvinde i en mandsdomineret musikverden. Sara taler om overgivelsen til et traditionelt maskulint instrument og om sine oplevelser og erfaringer i livet som musiker og kvinde.
Til marts kan du opleve Sara fortælle om sit syn på at være kvinde i et maskulint fag, og der åbnes en dør til musikernes miljø og inviteres til refleksion over musikkens og instrumenternes kønnede bagside.

20. maj, kl 19-21, Lille Sal DOKK1
Kvinde i et håndværkerfag – mit job, ikke et mandejob

Mette Schak Dahlmann
Mette Schak Dahlmann blev kendt som ’Murer-Mette’, da hun sidste år protesterede for at ændre lovgivningen, så alle ansatte på byggepladser fik ret til privatliv i forbindelse med bad og omklædning. Det kommer som følge af en længere kamp for ligestilling og mangfoldighed på arbejdsmarkedet, og med sidste års pludselige store opmærksomhed er Mette bl.a. blevet inviteret til at tale ved FN i Geneve 8. marts.
Til maj kan du opleve hende i Aarhus, hvor hun fortæller om sin aktivisme i modgang og medgang og om at være kvinde i et mandsdomineret fag – om at være uden for fællesskabet og om at stå op for sig selv og andre.

Der vil være debat efter alle oplæg.