Arrangementer og kurser Medlemsarrangementer forår 2019

AFLYST - Samspil mellem skole og hjem

ARRANGEMENTET ER AFLYST! Kom og mød sociolog og ph.d. Maria Ørskov Akselvoll til et fællesarrangement med Skole og Forældre i Aarhus og Aarhus Skolelederforening.
Maria Ørskov Akselvoll

Hvordan skaber vi det bedst mulige samarbejde mellem skole og hjem?

Med udgangspunkt i oplæg fra Maria Ørskov Akselvoll, skal aftenen være rammen for en god og konstruktiv debat, hvor meninger mødes og gode erfaringer deles.

Få indblik i, hvordan forskellige forældre oplever og håndterer skole-hjem-samarbejdet og hvilken betydning familiers ressourcer, hverdagsliv og opdragelsesidealer har for deres muligheder for at deltage i skolen. Kom og bliv klogere på de mekanismer i samarbejdet, der bidrager til at skabe gode samspil for både lærere og forældre. Vi skal i fællesskab diskutere, hvordan vi skaber et samarbejde, der gavner alle børn i skolen.

Program:

17.30 - 17.40
Fælles velkomst og rammesætning ved arrangørerne. 

17.40 - 18.30
Oplæg v/ Maria Ørskov Akselvoll.

18.30 - 18.45
Pause med sandwich og vand.

18.45 - 19.15
Faciliteret debat og drøftelse ved bordene. 

19.15 - 19.20
Kort pause.

19.20 - 19.50
Opsamling på drøftelserne fra bordene og yderligere kvalificeringer ved oplægsholdere, arrangører. 

19.50
Opsamling tak for i dag.

Tidspunkt: Torsdag den 9. maj kl. 17.30-20.00

Sted: Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C

Tilmeldingsfrist: Fredag den 3. maj kl. 12.00 - først til mølle

Arrangementet er for aktive medlemmer i Århus Lærerforening, medlemmer i Aarhus Skolelederforening samt forældre. 

Tilmeldingen er lukket fredag den 3. maj kl. 12.00

Magasinet MANDAT bragte i efteråret 2018 en artikel om Maria Ørskov Akselvolls bog om skole-hjem-samarbejdet. Du kan læse artiklen her:

Forskerhjørnet