Arrangementer og kurser Seniorarrangementer

Seniorklubbens årsmøde 2017

Fremover holder Århus Lærerforenings Seniorklub årsmøde hvert år i januar eller februar måned. På det første af slagsen 1. februar var der tilmeldt 73 medlemmer til arrangementet i Elværket Åbyhøj.
Kirsten Locht

Den afgående forkvinde de sidste 13 år, Kirsten Locht.

Af Jørn Kokkendorff

Vi blev budt velkommen af formanden for Seniorklubben, Kirsten Locht, som overdrog dirigentrollen til Dorte Ryom Fisker, Århus Lærerforenings næstformand.

-Kirsten og Sven Locht fremlagde i fællesskab beretning om aktiviteterne i 2016. Jeg fortalte om mulighederne og fordelene ved at være medlem af Danmarks Lærerforening og Århus Lærerforening. 

Århus Lærerforenings formand, Jesper Skorstengaard, fortalte først om, hvad der rører sig i foreningen, for derefter varmt at takke den afgående formand, Kirsten Locht, for hendes store indsats som formand for Seniorklubbens arbejdsgruppe igennem 13 år.

Derefter takkede han  Tage Andersen og Judith Schäfer, som også har valgt at stoppe i arbejdsgruppen, for deres indsats.

Auld WinterCoat Road leverede forrygende underholdning med irsk folkemusik på den uformelle del af årsmødet.

Se Birte Preislers foto fra årsmødet her.