Arrangementer og kurser Seniorarrangementer

Seniorklubbens årsmøde 2018

På andet år afholder Århus Lærerforenings seniorklub årsmøde. Her mødes gamle kolleger og aktive seniormedlemmer af Århus Lærerforening til både politisk diskussion og hygge med god musik.
Seniorklubbens årsmøde 2018

Det gamle Fraktion 4, der i dag kalder sig Århus Lærerforenings seniorklub, mødes for anden gang til årsmøde. Formand for seniorklubbens arbejdsgruppe, Jørn Kokkendorff, er glad for, at der igen er mødt så mange af seniorerne op:

 - Det er vigtigt med et årsmøde, fordi vi ikke må glemme, at det er en fagforening, vi er med i og ikke Ældresagen. Selvom vi er pensionister, er vi stadig interesseret i Århus Lærerforenings arbejde og folkeskolen generelt. Og for at gøre årsmødet mere tillokkende sørger vi også for musik og lidt til ganen, siger Jørn Kokkendorff.

Der er over 800 pensionistmedlemmer i Århus Lærerforening, og over 20.000 pensionerede medlemmer på landsplan i Danmarks Lærerforening. Årsmødet har derfor også en politisk karakter med valg til seniorklubbens arbejdsgruppe og aktuel orientering fra formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard. Jesper Skorstengaard betoner i sin tale også vigtigheden af en stærk seniorklub.

- Vores udfordring ligger i, at foreningens medlemmer melder sig ud, når de ikke længere praktiserer lærergerningen. Men det at være lærer skal ligge i hjertet, også når man ikke er aktiv længere, lyder det fra Århus Lærerforenings formand Jesper Skorstengaard.

Jørn Kokkendorff er glad for at se, at flere af de nyligt pensionerede lærere også deltager i seniorklubbens arbejde. Det er derfor heller ikke et problem at finde frivillige til arbejdsgruppen, hvor også en suppleant blev valgt til dagens arrangement. Jørn Kokkendorff lufter for de næsten 70 fremmødte ideen om, at lave et seniorbord til Århus Læreforenings generalforsamling den 16. marts. Ved håndsrækning står det klart, at han også har opbakning til dette. Årsmødet slutter med hyggeligt samvær og musikalsk underholdning med Blue Men Convention. 

Se fotos fra årsmødet her.