Arrangementer og kurser Seniorarrangementer

Årsmøde 2019

Årsmødet i Århus Lærerforenings Seniorklub, onsdag den 23. januar 2019

af Kirsten Boelt

Åbyhøj Elværk dannede igen i år rammen om årsmødet. Her vi fik beretning fra formanden for Seniorklubbens arbejdsgruppe, Jørn Kokkendorff, og ÅLFs formand Jesper Skorstengaard.

I seniorklubben har arbejdsgruppen i stor udstrækning fulgt medlemmernes gode input fra sidste årsmøde i forbindelse med de månedlige arrangementer. Her kan blandt andet nævnes sommerudflugten til Tirpitz samt besøg på Campus VIA. Der har til alle arrangementerne været et stadig stigende besøgstal. Jørn gjorde også opmærksom på et nyt fagligt netværk for seniorer i DLF- regi. (Se sidste nummer af Folkeskolen).

Jesper tog et vue over det forgangne år med tre overskrifter: ”Fællesskab” i forbindelse med OK 18, ”Ny start” samt ”ÅLF’s” arbejde.
Jesper gav udtryk for en spirende optimisme ud fra sammenhold og en fælles kamp. Han var dog mere betænkelig ved den stramme økonomi, som skolerne i Aarhus er underlagt.

Der var genvalgt af arbejdsgruppen med velkomst til et nyt medlem
Ulla Stougaard, der indgår som suppleant.

Pause med smørrebrød, snak og derefter fin musikalsk underholdning ved duoen ”Et letsindigt Ord”.