Arrangementer og kurser Seniorarrangementer

Sangeftermiddag med valg

Vagn Kolby sad ved klaveret og Bente Neergaard sang et væld af viser. Glade, dejlige, sjove, tænksomme kendte gamle og nye viser. Krydret med anekdoter om kunstnerne bag viserne og afvekslende med fællessang.
Fraktion 4 Bente og Vagn synger

Men da vi mødtes i Viby Sognegård fredag den 29.januar startede vi med det årlige valg af medlemmer til arbejdsgruppen. Alle fra arbejdsgruppen genopstillede og alle blev genvalgt. Eneste ændring er at Steen overlod til plads i gruppen til Jørn for selv at fortsætte som suppleant. Arbejdsgruppen ser herefter sådan ud:

Tage Andersen
Karsten Levinsen
Kirsten Locht
Jørn Kokkendorff
Birte Preisler
Judith Schäfer
Steen Marcussen (suppleant)

Skrevet af Jørn Kokkendorff