Tid til gråd og latter - Temadag om eksistentiel dannelse anno 2017

Efteruddannelse for medarbejdere i folkeskolen og folkekirken tirsdag den 3.oktober 2017
Tid til gråd og latter - om eksistentiel dannelse anno 2017

Temadagen er tilrettelagt af bestyrelsen for Astrid Blumes Mindelegat, som også står for financeringen. Deltagelse i temadagen er gratis.

Tid: Tirsdag den 3.oktober kl.13.00 -17.00

Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergs Vej 7, 8230 Åbyhøj

Tilmelding: senest fredag den 29.september på knudmoos@gmail.com

Deltagelse i temadagen anbefales af Århus Lærerforening og Kirke-Skole-Samarbejdet i Århus.

Dagens program

Kl. 13.00-13.30: Velkomst, frokost og introduktion

Kl. 13.30-14.30: Oplæg ved John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen og talsperson for Folkekirkens Skoletjeneste. 

Er dannelse andet end varm luft? Alternativ 1: Har dannelse overhovedet et indhold - og hvad er det i givet fald? Alternativ 2: Hvorfor overhovedet beskæftige sig med dannelse? Den kommer vel af sig selv!

Siden skoleloven i 1975 har der såvel i den offentlige debat som i pædagogiske kredse hersket konsensus om, at skolen har et politisk dannelsesideal. Det er som sådan ikke forkert, men såvel skoleloven som formålsparagraffen rummer mere end det, hvilket ofte står svagt i såvel den politiske som den pædagogiske debat. Elevernes personlige udvikling er således en central del af skolens virke, og den omfatter bl.a. et eksistentielt perspektiv i form af såvel åndelig som etisk dannelse. Oplægget vil forsøge at indkredse, hvad der ligger i dette perspektiv, og hvad den åndelige og etiske udvikling dækker over i grundskolen, som den er beskrevet - samt hvilken vægt og placering det eksistentielle har i skolen samt hvad folkekirken kan bidrage med gennem det markante samarbejde mellem skole og kirke, der er opstået gennem de seneste 25 år via initiativet om folkekirkelige skoletjenester.

Kl.14.30-15.00: Kaffe m.m.

Kl.15.00-16.00: Oplæg ved Kirsten M. Andersen, ph.d og lektor ved Professionshøjskolen Syd og formand for Grundtvigsk Forum.

Dannelse til religiøs myndighed i kirke og skole.

Dannelsens mål er at kunne indgå selvstændigt i et fællesskab. Den politiske dannelse, forberedelsen til at kunne indgå i et samfund med frihed og folkestyre er oplagt og vigtig. De mere oversete sider af dannelsen er den etiske, æstetiske og religiøse dannelse. Dannelse til religiøs myndighed vil for den, der ikke kan sammenholde religion og kritik lyde som en fornuftsstridig modsætning. Men myndigheden i den religiøse dannelse er der brug for at få øje på i undervisningen. Hvordan forholde sig til religionsfrihed, som politisk begreb og rettighed? Hvordan forholde sig religiøst og eksistentielt til de grænsesituationer, som mennesket ikke selv vælger? Hvordan kunne forholde sig og udholde, at andre holder noget andet for sandt, end det man selv gør? Forslag til undervisningsemner vil indgå i foredraget.

Kl.16.00-16.50: Spørgsmål og drøftelser.

Kl.16.50-17.00: Opsamling, afrundning og tak for i dag.