Ind- og udmeldelse

Sådan ind- og udmelder du dig.
Pile

For at blive medlem af Århus Lærerforening og dermed Danmarks Lærerforening skal du udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket, som du finder via DLFs hjemmeside om medlemsskab. På samme side har du også mulighed for at udmelde dig af foreningen m.v.