MEDLEM Kontingent

Kontingent indtil 31. juli 2017

I forbindelsen med lockouten i foråret 2013 blev der indført differentierede kontingentsatser pr. 1. august 2013. Herunder kan du se, hvordan dit kontingent er sammensat, og hvad du skal betale.
Penge

Vær opmærksom på, at hovedstyrelsen har jf. vedtægternes § 5, stk. 5 besluttet, at konfliktkontingentet ikke eftergives, hvis et medlem, der er medlemsberettiget, melder sig ud i den periode, hvor der betales konfliktkontingent.

Lærere og bh.klasseledere der IKKE har været omfattet af KL’s lockout i foråret 2013 – Kontingentet opkræves for et kvartal ad gangen.

Kontingent – ÅLF

Kontingent – DLF

Konfliktkontingent

I alt pr. md.

I alt pr. kvartal

Kr. 90,-

Kr. 100,-

Kr. 420,-

Kr. 610,-

Kr. 1.830,-

 

Lærere og bh.klasseledere der HAR været omfattet af KL’s lockout i foråret 2013 – Kontingentet opkræves for et kvartal ad gangen.

Kontingent – ÅLF

Kontingent – DLF

I alt pr. md.

I alt pr. kvartal

Kr. 90,-

Kr. 100,-

Kr. 190,-

Kr. 570,-

Har du optaget konfliktlån opkræves det af Danmarks Lærerforening. Du skal afdrage lånet med 420,- kr. månedligt udover din kontingentbetaling.

Lærere og bh.klasseledere der er bevilget 50 % nedsættelse – Kontingentet opkræves for et kvartal ad gangen.

Kontingent – ÅLF

Kontingent – DLF

I alt pr. md.

I alt pr. kvartal

Kr. 45,-

Kr. 50,-

Kr. 95,-

Kr. 285,-

Har du optaget konfliktlån opkræves det af Danmarks Lærerforening. Du skal afdrage lånet med 420,- kr. månedligt udover din kontingentbetaling.

Pensionister – Kontingentet opkræves halvårligt.

Kontingent – ÅLF

Kontingent – DLF

I alt pr. md.

I alt halvårligt

Kr. 44,-

Kr. 71,-

Kr. 115,-

Kr. 690,-

Har du optaget konfliktlån opkræves det af Danmarks Lærerforening. Du skal afdrage lånet med 420,- kr. månedligt udover din kontingentbetaling.

Særlige medlemmer – Kontingentet opkræves halvårligt.

Kontingent – ÅLF

Kontingent – DLF

I alt pr. md.

I alt halvårligt

Kr. 30,-

Kr. 94,-

Kr. 124,-

744,-

Har du optaget konfliktlån opkræves det af Danmarks Lærerforening. Du skal afdrage lånet med 420,- kr. månedligt udover din kontingentbetaling.

Tilfælde, hvor du ikke skal betale konfliktkontingent

Hvis du er ledig, men ikke har kontingentfritagelse eller nedsættelse.

Du skal selv huske at søge om kontingentfritagelse eller –nedsættelse:

  • hvis du er arbejdsledig
  • hvis du er på barsel med dagpenge
  • hvis du får et borgerligt ombud
  • hvis du er på børnepasningsorlov
  • hvis du modtager Statens voksen uddannelsesstøtte (SVU)
  • hvis du er på orlov/tjenestefri uden løn
  • hvis du aftjener din værnepligt
  • eller hvis du er faldet ud af dagpengesystemet

Hvis du er dobbeltorganiseret i foreningen af Kommunale Chefer og i Dansk Psykolog Forening, skal du forsat betale det kontingent, du gør i dag.

Når du går på pension skal du selv gøre Århus Lærerforening opmærksom på, at du skal overføres til pensionistfraktionen. Når du er i pensionistfraktionen, skal du ikke længere betale konfliktkontingentet.