Lærernes dårlige trivsel kræver handling

En særlig indsats skal medvirke til at vende den negative udvikling i det psykiske arbejdsmiljø på en række skoler.

ÅLF’s generalforsamling 14. marts vedtog en resolution om lærernes arbejdsmiljø. Den tager afsæt i den seneste trivselsundersøgelse i Børn og Unge, som viser et markant fald i Aarhus-lærernes trivsel.

Det fald har i medierne været tilskrevet det politisk turbulente forår på skoleområdet i 2013.

- Men det er et alt for unuanceret billede, sagde Rikke Gierahn Andersen, der på styrelsens vegne motiverede resolutionen.

- Trivselsundersøgelsen viser, at der er stor variation skolerne imellem. Derfor er der i høj grad brug for, at der kigges på de enkelte trivselsfaktorer, og at man lokalt ude på skolerne og centralt i Børn og Unge har en skærpet opmærksomhed og iværksætter indsatser herefter, forklarede hun.

Resolutionen peger på, at den dårlige trivsel blandt lærerne kræver handling, en fokuseret og insisterende indsats eksempelvis i forhold til forudsigelighed i arbejdet og balance mellem arbejds- og familieliv.

Det hedder videre, at det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet og trivslen er i orden.

Håndholdt indsats
ÅLF har allerede sammen med arbejdsgiverne via HovedMEDUdvalget besluttet at iværksætte en såkaldt håndholdt indsats på 1/3 af kommunens skoler for at vende den negative udvikling i det psykiske arbejdsmiljø.

- Initiativet har været en vigtig hjælp til de skoler, der gennem flere år har været præget af et dårligt arbejdsmiljø, vurderede Rikke Gierahn Andersen.

Hun nævnte en række gode grunde til, at Århus Kommune bør prioritere lærernes trivsel højt. Den sidste lød:

- Ganske enkelt fordi, vi ikke kan være andet bekendt!

Læs hele resolutionen her.

Læs hoveduddrag af trivselsundersøgelsen her.Emner

Målgruppe