Erhvervsskoler skal drive 10. klasser i Aarhus

Børn og Unge, Aarhus Kommune, har netop indgået en driftsaftale med Aarhus Business College om at drive den erhvervsrettede linje i 10. klasse fra næste skoleår.

De erhvervsrettede eud10-klasser er målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav. Samtidig er målgruppen elever, der er usikre på, om erhvervsuddannelse er det rette uddannelsesvalg.

Aarhus Business College samarbejder derfor om eud10 med SOSU Aarhus, Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus og Aarhus Tech. Dette sikrer at eleverne i forløbet kan præsenteres for erhvervsuddannelsernes fire hovedområder.

Den overordnede ambition med aftalen er at indfri det nationale mål om, at endnu flere unge tager en erhvervsuddannelse.

Det nye tilbud forventes at blive efterspurgt af mellem 80-100 elever. Eud10-klasserne vil som de kommunale klasser have fokus på at udvikle elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, men med særligt fokus på efterfølgende at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

Aftalen er treårig og beslutningen om at indgå aftalen med Aarhus Business College bygger på Aarhus Byråds beslutning om en ny vision for 10. klasse i Aarhus. Aftalen ses som første trin i den nye vision. Eud10-klasserne skal fortsat leve op til både nationale og lokale mål for folkeskolen, ligesom principperne i Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik gælder for klasserne.

(KIlde:Børn og Unge, Aarhus Kommune)

Læs også:

Aalf.dk: Center 10 udpeget til lukning.

Stiften.dk: Sparekrav: Skole i Aarhus lukkes.