Læringsplatformen: Reformgennembrud eller en Aarhushistorie?

MinUddannelse er lige på trapperne i den aarhusianske folkeskole. Læringsplatformen er genstand for positive forventninger, men også skepsis. Århus Lærerforening er betingede optimister med bl.a. finansiering af it-support som succeskriterie.
LineU Tranbjergskolen

"Vi skal være opmærksomme på, hvor meget vi går i gang med til at starte med," siger Line Ulsøe Kær, som er superbruger på Tranbjergskolen.

I 2014 bestemte regeringen og KL, at i indeværende skoleår skal der implementeres læringsplatforme på landets folkeskoler.

I Aarhus kommune, Børn og Unge blev vinderen af udbuddet Educa, men KMDs opkøb af et konkurrerende firma ender på målstregen med, at fremtidens læringsplatform i Aarhus bliver MinUddannelse.

En ændring Børn og Unge er tilfreds med, og som betyder, at lærerne med en mindre forsinkelse skal have fingrene i det, som fremover bliver den digitale ramme om elevernes læring.

Søren Aakjær, chef for skoler, dag- og fritidstilbud har høje forventninger.

- Det bøvl, der har været i forbindelse med processen med udbud og udbud igen, har vi selvsagt ikke været begejstrede for, men det har vi ikke kunne gøre så meget ved. Sagen er den, at KMD vandt med KMD Educa i første omgang, fordi deres tilbud var bedst - samlet set - på de parametre, der blev vurderet på. Økonomi var et af dem. Nu har vi fået MinUddannelse, som er den platform, KMD satser på - og med samme kontraktvilkår som oprindeligt indgået med KMD. Det er vi godt tilfredse med. Vi har store forventninger til læringsplatformen. Vi har bedt lærerne om at være mere sammen med eleverne på bekostning af deres forberedelse. Det er en opgave, der skal løses kollektivt, og til det har vi manglet et værktøj, og netop det skal læringsplatformen hjælpe med til. Gøre det nemt at dele undervisningsforløb, skabe overblik og sammenhæng mellem faglige mål, elevplaner, forældresamarbejde og evaluering.

Tålmodighed, uddannelse og lokale løsninger

Flere kommuners folkeskoler er begyndt at bruge læringsplatforme, og man skal ikke lede længe efter skepsis.

I kommentarspor fra artikler og opdateringer på sociale medier udtrykker lærere deres bekymringer. Flere er bange for, at det bliver en tidsrøver og mangler ro til at indarbejde i forvejen nye tiltag. Andre stiller spørgsmålstegn ved elevernes kommende udbytte af platformen.

Århus Lærerforening kender og forstår skepsissen men maner til tålmodighed og åbenhed. Næstformand Dorthe Ryom Fisker er positivt indstillet overfor mulighederne i læringsplatformen, så længe den får en stærk didaktisk og pædagogisk profil. Hun understreger, at skolelederne skal implementere i et tempo, så lærerne kan følge med.

- Læringsplatformen er et værktøj, som lærerne skal styre og ikke omvendt. Derfor skal alle uddannes, som der også er en god plan for. Læringsplatformen skal lette samarbejdet og gøre det nemmere at strukturere og videndele med kolleger og elever. Den enkelte skole skal forventningsafstemme mellem ledere, lærere, elever og forældre. Hvad kan og skal læringsplatformen kunne og hvornår? Vi skal få konkret viden fra lærere, som får erfaringer med, hvad platformen kan, og hvad den ikke kan og sige ’godt, hvad gør vi så ved det?’ Det er en meget vigtig opgave, som vi tager på os. Vi er nødt til at tage det i steps, så vi kan få udryddet frustrationer så godt som muligt, siger næstformanden.

Positivt overrasket over MinUddannelse

Line Ulsøe Kær er lærer på Tranbjergskolen og sammen med en kollega udpeget til superbruger. De har sammen med superbrugere fra kommunens øvrige skoler været på deres første kursusdag, hvor de klædes på til at hjælpe deres kolleger godt i gang med læringsplatformen.

- Jeg må indrømme, at jeg har været skeptisk op til i dag, men jeg er efterfølgende meget positivt overrasket. Læringsplatformen virker afprøvet og gennemtestet. Den er let at navigere i og nem at integrere sammen med læringsportaler som Gyldendal.dk. Den lægger op til og gør det nemt at lave fælles årsplaner. Den virker funktionel i en skolesammenhæng med læringsmål, fælles planlægning og elevplaner. Samtidig synes jeg at underviseren, som kommer fra KMD, virker i øjenhøjde med skolens hverdag og er åben over for justeringer for at tilgodese skolernes behov. På skolen skal vi være opmærksomme på, hvor meget vi går i gang med til at starte med. Måske skal vi begynde med kun tre fag, siger hun.

Ingen computere, ingen læringsplatform

I forbindelse med implementeringen af MinUddannelse har et flertal i byrådet valgt at investere 20 millioner kroner i computere til eleverne på de 46 folkeskoler i Aarhus. I Børn og Unge ved de ikke, hvornår computerne kommer. Sikkert er det, at de ikke kommer i takt med læringsplatformens indtog på skoler og i klasselokaler. Århus Lærerforening havde gerne set det anderledes, men ifølge næstformanden er det ikke den største udfordring.

- Det kan blive svært for eleverne at øve sig på en læringsplatform uden hardware. Lærerne skal henover vinteren uddannes, og så er det da et problem at møde stopklodsen, der hedder manglende computere i klasselokalet. Det skal skolelederne tage højde for i den lokale implementering. Men der er afsat 20 millioner til computere til eleverne, og det ser vi meget positivt på. Det, der bekymrer os, er vedligeholdelsesaspektet. It-udstyr, ved vi alle, kræver support. Hvem skal betale for den del? Det er et spørgsmål, vi rejser igen og igen. Vi presser på for en løsning, da vi i sidste ende kan stå med en gave, vi ikke har råd til. Jeg tror godt, jeg tør påstå, at hvis hardwaren ikke virker, så kommer læringsplatformen heller ikke til det, siger hun.

Fakta:

Læringsplatformen skal understøtte kernen i folkeskolen: Læringen. En digital platform, der skal anvendes af elever, pædagogisk personale og forældre i elevens læringsproces og det daglige arbejde på skolerne. (Kilde: KL.)

  • Pædagogisk personale på skolerne får et 3-timers opstartskursus fordelt på 2 moduler.
  • To lærere fra alle skoler får en 8 timers superbrugerundervisning. Superbrugerne skal hjælpe kollegerne på deres skole.
  • Lederne får særskilt lederundervisning af to omgange. 
    (Kilde: Lone Juric Sørensen, programleder for Digitale Børn og Unge.)