Hvad siger forskerne om inklusion?

Bliv klogere på hvad forskningen siger om inklusion, når ekspert i inklusion i folkeskolen, ph.d og post.doc Mette Molbæk, fortæller om de seneste fund om inkluderende læringsmiljøer på Forskningens Døgn 27. april på VIA.
Mette Molbæk

Mette Molbæk arbejder lige nu som post.doc på et projekt om inklusion og eksklusion. Mød hende på Forskningens Døgn på VIA.

I en undersøgelse om inklusion blandt Århus Lærerforenings medlemmer vurderer 91 procent af de adspurgte, at de har elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer. 85 procent fortæller, at de har elever i deres klasse, der ikke får den støtte de har behov for.

I undersøgelsen peger 87 procent af lærerne også på, at en to-lærerordning vil understøtte deres mulighed for bedre at lykkes med inklusionsopgaven.

Under halvdelen af de adspurgte har anvendt to-lærerordning og kun med ganske få timer om ugen. Men 98 procent af disse har rigtig god eller god erfaring med ordningen i forhold til inklusion.

Knap 700 har deltaget i Århus Lærerforenings undersøgelse og på Forsknings- og udviklingsprogrammet Inklusion i VIA kan de nikke genkendende til resultaterne.

- Jeg tænker, at jeres undersøgelse underbygger min egen forskning og det arbejde, vi laver i Forsknings- og udviklingsprogrammet Inklusion i VIA. Lærerne oplever, at flere elever er udfordrede, og at både elever og lærere ikke får den nødvendige støtte, fortæller lektor og ekspert i inklusion i folkeskolen, Mette Molbæk, som lige nu arbejder som post.doc på et projekt om inklusion og eksklusion.

- Samtidig er lærerne også opmærksomme på, at nogle tiltag virker i arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. I jeres undersøgelse er det fx to-lærerordning, siger Mette Molbæk, som er blandt oplægsholderne, når VIA inviterer på 3 fyraftensmøder under Forskningen Døgn 27. april klokken 5.00 - 19.00 på VIA Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Gentænk læringsformer

I anledningen af Aarhus Kulturby 2017 er temaet for dagen naturligvis GENTÆNK. De eksisterende metoder, produktionsformer og læringsformer skal genovervejes og gentænkes ind i nutiden.

Mette Molbæk vil i sit oplæg blandt andet præsentere fund, der kan være med til at indkredse, hvad inkluderende læringsmiljøer indeholder, og hvordan de kan udvikles.

- Jeg håber, jeres medlemmer kommer den 27.april, så vi kan få mulighed for at diskutere de muligheder og udfordringer, der pt. er i arbejdet med inklusion, siger Mette Molbæk.

 

Under halvdelen af de adspurgte i Århus Lærerforenings undersøgelse har fået kompetenceudbikling i forbindelse med inklusion.

Vend telefonen Vend telefonen for at se den fulde grafik.

Inklusion grafik kompetenceudvikling 

Se flere resultater fra  Århus Lærerforenings inklusionsundersøgelse her.

Læs også i JP Aarhus:

Politisk bekymring for inklusion i folkeskolen

Fakta:

Forskningens Døgn (på VIA) finder sted torsdag den 27. april i tidsrummet 15.00 - 19.00 på VIA Campus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

På fyraftensmøder - 17.00 - 19.00 kan du også høre docent, ph.d, Mette Vedsgaard Christensen, fortælle om inspirationsmaterialer til undervisning af tosprogede elever og lærer, cand.pæd.pæd.psyk, ph.d. stipendiat, Jeppe Kiel Christensen, forklare hvad resiliens egentligt er.

Læs mere om Forskningens Døgn her

Emner

Målgruppe