Præstationsmål må ikke overskygge helheden

Den gode undervisning består hverken i, at man alene lærer de gode, gamle, basale skolefærdigheder, eller at man forfølger nutidens evidensbaserede og isolerede læringsmål uden skelen til relationer, lyder det fra lærer Charlotte Ipsen.
CharlotteI SophiaKonf 16

"De snævre præstationsmål må ikke overskygge helheden og dermed frarøve barnet dets mulighed for egentlig dannelse i fagene," siger Charlotte Ipsen.

- Den gode undervisning består hverken i, at man alene lærer de gode, gamle, basale skolefærdigheder og menneskelige egenskaber, eller at man forfølger nutidens evidensbaserede og isolerede læringsmål uden skelen til relationer og situationer, siger Charlotte Ipsen i et interview til Kristeligt Dagblad (7.april 2017), som i en artikelserie søger svar på, hvor vigtigt nyudvikling og forandringer er for samfundet.

- Nogle gange virker det, som om man glemmer, at ikke alle børn har de samme kognitive evner, og at børn heller ikke har lige meget fantasi. Nogle gange kan man godt som lærer blive ked af det, fordi det at læse en svær tekst eller løse en svær opgave er den rene tortur for nogle elever. Hvis vi alene sætter høje faglige mål eller efterspørger kreativitet fra deres side, vil mange elever blive tabt, fordi de ikke kan finde på noget, forklarer hun.

Avisen har spurgt Charlotte Ipsen, hvad der får hende til som så mange andre lærere at stejle, når skolepolitikere ønsker sig en ny og bedre skole ved fx på én gang at ville løfte fagligheden, øge rummeligheden og gøre innovation til et mål i sig selv?  

- Der er mange, der ikke forstår, hvor arbejdskrævende det faktisk er at skulle overkomme det hele. At holde kontakten til hvert af de 28 mennesker, der sidder i klassen, samtidig med at man skal opfylde faglige mål og agere som konfliktløser. Og så kommer noget af det, der udgår fra politisk hold, til at virke absurd. For eksempel at der prædikes, at vi skal fremme børnenes innovative og kreative evner, samtidig med at undervisningen låses med massiv kontrolstyring, blandt andet gennem flere og flere test og en meget stærk fokusering på et hav af mål. Det er faktisk et paradoks, svarer Charlotte Ipsen.

Du kan læse hele interviewet med Charlotte Ipsen i Kristeligt Dagblad (kræver login) her.

Fakta:
Carlotte Ipsen er lærer på Elsted Skole men har i indeværende skoleår orlov for at varetage bestyrelsesarbejde i Danmarks Lærerforening og i Århus Lærerforening.