Ny forskning: Børn med svær autisme klarer sig bedst i specialklasser

Hvert fjerde barn med autisme magter ikke at gå i skole og får ikke den støtte, de har brug for. Ny forskning fra Center for Autisme og Aarhus Universitet slår fast, at børn, der er hårdt ramt af autisme, inkluderes bedst i specialiserede skoletilbud.
Inklusion

Inklusionsloven fra 2012 siger, at børn med særlige behov så vidt muligt skal undervises sammen med deres kammerater i den almindelige undervisning i stedet for specialtilbud. Formand for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, peger på to grunde til, at børn med autisme i stigende grad ikke trives.

- Klasserne i folkeskolen er alt for store for børn med autisme. Der er simpelthen ikke lærere nok til at sikre den tætte relation, som børn, der ikke selv har de sociale evner, har brug for, siger hun til Ritzau.

Indførelsen af inklusionskravet tilbage i 2012 er af flere blevet problematiseret og angivet som en af årsagerne til, at mange børn med diagnose har et højt fravær i folkeskolen.

- Man er nødt til at erkende, at autisme er et gennemgribende meget alvorligt handicap. Man er simpelthen nødt til at se på, om det overhovedet giver mening at inkludere alle de her børn, udtaler Heidi Thamestrup.

Fra Inklusionsloven 2012 gælder, at børn med særlige behov så vidt muligt skal undervises sammen med deres kammerater i et almindeligt skoleforløb. Chefpsykolog og leder af forskningsafdelingen på Center for Autisme, Lennart Pedersen, oplyser, at deres undersøgelser viser, at børn, der er hårdt ramt af autisme, inkluderes bedst i specialiserede skoletilbud.

- Vi har kunnet påvise, at børn, der har været igennem et specialiseret miljø, bliver hjulpet så godt, at de klarer sig lige så godt i voksenalderen, som de børn, der har været mindre hårdt ramt og har været i almindelige klasser, siger Lennart Pedersen til DR.

Lennart Pedersen bekræfter, at det kan være et problem, at flere børn med forskellige grader af autisme skal være i en almindelig klasse. Han fortæller, at forskningsrapporten blandt andet også konkluderer, at der er behov for en mere specialiseret og omfattende indsats i folkeskolerne, hvis inklusionen skal kunne fungere for børn med svær autisme.

Rapportens konklusioner overrasker ikke Århus Lærerforenings formand, Jesper Skorstengaard.

- I Århus Lærerforening har vi længe peget på, at efteruddannelse af lærerne og ressourcepersoner i klassen er afgørende for, at inklusionsopgaven lykkes. Det samme er tolærerordninger, hvor begge lærere får mulighed for at planlægge og efterbehandle undervisningen, hvis inklusionen skal virke, lyder det fra Jesper Skorstengaard.

Formanden for Århus Lærerforening påpeger, at man fra politisk hold skal øge midlerne til specialundervisning og specialtilbud, så børnene får de bedste muligheder for at blive inkluderet.  

Emner

Målgruppe