Hver fjerde af alle nyuddannede lærere tvivler på deres fremtid i skolen

Ny undersøgelse viser, at cirka hver fjerde nyuddannet lærer er i tvivl, om vedkommende har en fremtid i folkeskolen. De mange nyuddannede opfatter lærerjobbet som presset, utaknemmeligt og ensomt. En tendens der genkendes i Århus Lærerforening.
Ung kvinde spekulativt blik

Undersøgelse fra VIA University College foretaget blandt 1.141 lærere viser, at hver fjerde nyuddannet lærer tvivler på sin fremtid i den danske folkeskole. I Århus Lærerforening genkendes tendensen fra samtalerne med medlemmerne.

- Vi har de sidste år oplevet en stigning i antallet af samtaler med nyuddannede medlemmer, der søger sparring og rådgivning i forhold til lærerjobbet. De unge lærere er særligt pressede på ikke at kunne leve op til egne forventninger om god undervisning. De mangler sparring på deres opgaveløsning og oplever alt for ofte at stå alene. Det resulterer desværre i, at dygtige og engagerede lærere vælger jobbet i folkeskolen fra inden for de første år. Det er en meget høj pris, som folkeskolen på sigt ikke har råd til at betale, udtaler Århus Lærerforenings konsulent Malene Vestergård.

I følge tal fra Kommunernes og Regioners Løndatakontor steg lærerflugten med 25 procent fra skoleåret 2012/13 til 2015/16 fra 4.132 til 5.180 lærere. Størst var stigningen dog blandt lærere under 25 år, hvor 4 gange så mange forlod folkeskolen i samme periode. Tal der vækker stor bekymring i Århus Lærerforening.

- Det er et problem for lærerstandens fremtid, men også for den enkelte, der har brugt fire år på at tage en uddannelse og oplever mødet med folkeskolen som en fiasko. Fra et elevperspektiv er det også vigtigt, at man bliver undervist af så bred en lærerskare i erfaring og alder som muligt, udtaler Århus Lærerforenings næstformand Dorthe Fisker.

Århus Lærerforening er også foruroliget over mængden af den nye faglige viden og inspiration, der kan gå tabt, hvis for mange nyuddannede fravælger folkeskolen.