Ingen afklaring på Stensagerskolen og Ellekærskolens fremtid efter byrådsmødet i går

Stensagerskolen i Viby har ikke længere plads nok til sine specialelever og kæmper med et ringe arbejdsmiljø. Rådmanden for Børn og Unge, Bünyamin Simsek (V), foreslår at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens matrikel og sælge grunden i Viby. Ellekærskolen siger nej tak, fordi frygten er, at det er første skridt mod at blive skubbet ud af egen rede, og dermed nedlagt som skole.
Blank whiteboard

Fremtiden for Aarhus største specialskole for handicappede børn, Stensagerskolen, aner ikke, om den er købt eller solgt. Det samme dilemma står Ellekærskolen i, der med sine skoleklasser og specialklasser og som en del af Gentænk-projektet heller ikke kender sin fremtid.

En længere debat i Aarhus Byråd onsdag aften kastede ikke mere lys over skolernes fremtid. Og aftens byrådsmøde handlede snarere om, hvem, der havde sagt hvad og hvornår på lukkede udvalgsmøder. Dermed har byrådspolitikerne rykket sig længere væk fra hinanden og væk fra mulige løsninger af et presserende problem. I Århus Lærerforening ser man bekymret til, mens den politiske proces er gået i hårdknude.

- Det er ærgerligt, at politikerne og forvaltningen har lavet et benspænd for sig selv i beslutningsprocessen og på, hvad der er blevet besluttet på møderne. Det er afgørende, at Stensagerskolens udfordringer arbejds- og bygningsmæssigt tages alvorligt. Man skal fra politisk hold turde have ambitioner for, hvordan vi får lavet en moderne specialskole, hvor fysiske rammer og pædagogik i højere grad er tænkt sammen, lyder det fra Århus Læreforenings formand, Jesper Skorstengaard.

Århus Lærerforening mener ikke, at planerne fra politisk side var gennemtænkt. At flytte en hel specialskole med 200 sårbare elever på Ellekærskolen kan være medvirkende til, at hele Gentænk-projektet bliver kørt af sporet.

- Der har i lang tid været en proces i gang om at forbedre forholdene for børn og unge i det vestlige Aarhus, i takt med at boligforholdene i bydelen også forbedres. Ellekærskolen er en del af Gentænk, og derfor er den rigtige skolestruktur vigtig i understøttelsen af problematikkerne i Vestbyen. Dette gør man ikke ved at lægge en specialskole med sine problematikker ind på samme matrikel, udtaler Jesper Skorstengaard.

Beslutningen om Stensagerskolens og Ellekærskolens fremtid er nu overladt til det fremtidige byråd.

Om Stensagerskolen:

-Stensagerskolen er en specialskole i Aarhus for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser, autisme-spektrum-forstyrrelser og multible funktionsnedsættelser.

-Stensagerskolen underviser 224 elever på alle klassetrin. Skolen har cirka 200 ansatte, og foruden lærere er der en række specialister i form af bl.a. fysioterapeuter, musikterapeuter og læsevejledere.

-Stensagerskolen blev opført i barakker i 1969 med en forventet levetid på 10 år. Men skolen blev i lokalerne, som løbende blev udvidet og som blev totalrenoveret i 1995.

Emner

Målgruppe