Århus Lærerforening på Folkemødet 2017

Århus Lærerforening har for første gang deltaget i årets Folkemøde på Bornholm. Torsdag og fredag i sidste uge havde foreningen sammen med BUPL Århus og Aarhus Kommune arrangeret to debatter
Fmdk17

Debatterne tog udgangspunkt i overskriften ’Det nytter at sidde i rundkreds - i hvert fald, hvis man benytter lejligheden til at styrke tilliden til hinanden, sikre retfærdige processer og styrke samarbejdet’. Panelerne i de to debatter bestod henholdsvis af:

Jesper Skorstengaard, fmd., Århus Lærerforening
Marianne Gilbert Nielsen, fmd., BUPL Århus
Jan Præstholm, Direktør, Børn og Unge i Aarhus Kommune
Anders Bondo, fmd., Danmarks Lærerforening
Lotte Bøgh Andersen, Professor, Aarhus Universitet og medlem af Ledelseskommissionen

samt

Jesper Skorstengaard, fmd., Århus Lærerforening
Marianne Gilbert Nielsen, fmd., BUPL Aarhus
Jan Præstholm, Direktør, Børn og Unge i Aarhus Kommune
Elisa Bergmann, fmd., BUPL
Henrik Christoffersen, Forskningschef, CEPOS.

Med udgangspunkt i de to debatter og folkemødet generelt, er her et lille sammenklip af deltagernes indtryk fra Folkemødet 2017.

Jesper Skorstengaard, fmd. i ÅLF, beskriver de to debatter som værende meget forskellige, selvom hovedparten af paneldeltagerne var gengangere.

- I DLF´s hus bar debatten præg af, at vi som repræsentanter for henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager må forpligte hinanden på, at kun via samarbejde og fælles løsninger, skaber vi bæredygtige løsninger. En forudsætning er, at man rent faktisk mødes og vil en fordomsfri dialog med hinanden. Hos BUPL i deres telt på havnefronten var debattens fokus på, at erkende og forstå, at vi som arbejdsmarkedets parter bør involvere hinanden i fortolkningsfællesskaber, og blive bedre til at erkende de problemer og udfordringer, vi står i, så vi sammen kan skabe løsninger.

I flere af de arrangementer, hvor Jesper var til stede, lyttede han sig desuden til to hovedtendenser.  

- For det første, at den meget maskinelle og resultatorienterede tilgang til skolen og uddannelse nu for alvor udfordres af et meget bredere og helhedsorienteret syn. For det andet et ændret syn på ledelse gående fra instruktion til fokus på opgaven.  

Fmdk17 1

Rikke Gierahn Andersen, styrelsesmedlem i ÅLF og Hovedstyrelsen DLF, oplevede et overflødighedshorn af spændende debatter på Folkemødet.

- Jeg prioriterede at deltage i debatter om udvikling af velfærd, demokrati og arbejdsmiljø og selvfølgelig skoledebatter, hvor der blev sat fokus på kvalitet i undervisning, styring ind i skolen og lærernes arbejdsliv. Bl.a. deltog jeg i to debatter, hvor Aarhus´ borgmester og KL næstformand Jacob Bundsgaard var i panelet om udvikling af virkelighedens velfærd og balancen mellem brug af frivillige og respekten for de fagprofessionelles arbejde. Frem mod kommunalvalget i november og OK18 er det i høj grad politisk relevant at have talt med og hørt, hvad vores borgmester mener om så vigtige emner.

- ÅLF satte også sit præg på Folkemødet i to debatter arrangeret sammen med Børn og Unge og BUPL Århus. Det er bestemt værd at dele og inspirere andre kommuner, ift. den afgørende betydning samarbejdet om skolen har i Aarhus. Så alt i alt et forrygende folkemøde med mulighed for at sætte fagpolitiske dagsordener og præge debatter, der er vigtige for os som fagforening

Katrine Vinther Nielsen, styrelsesmedlem i ÅLF, er overbevist om, at foreningen har inspireret og er blevet inspireret af de mange debatter. Hendes konklusion er, at forhandlingsrummets resultater afhænger af, hvordan vi opfatter verden og hinanden.

- Arbejdsgiver skal turde stole på, at han har styr på det, når han viser tillid i stedet for at detailstyre. Prædiken, pisken og guleroden skal droppes for i stedet at behandle hinanden som myndighedspersoner - nøjagtig som vi ønsker vores elever skal blive.

Flemming Pedersen, styrelsesmedlem i ÅLF, har bemærket i mange af de indlæg, han har hørt, at mange debattører understreger, at folkeskolen nu skal have ro.

- Politikkerne på Christiansborg har spændt så stramt et net ud, så lærer og skole ikke kan løse opgaven ordentligt. Sebastian Dorset udtrykte det sådan: ’Hold op med centralt at bestemme, hvad der skal læres. Lærerne skal have lov at undervise.’

- Jeg hørte også undervisningsminister Merete Risager, som gav udtryk for, at folkeskolerne skal have friere rammer. Men hun understregede, at hun som minister, skal have hele forligskredsen bag folkeskole med. 

Fmdk17 2

 

Herunder et lille udsnit af citater fra debatterne:

Jesper Skorstengaard, ÅLF:
- Samarbejde skal man gøre sig fortjent til. Vi må genudvikle måden at forhandle på. Drop myterne om hinanden.

Lotte Bøgh Andersen, Professor, Aarhus Universitet og medlem af Ledelseskommissionen:
- Man skal nedbryde fjendebillederne. Fordommene skal væk. Man må gå fordomsfrit ind i dialogen.

Anders Bondo, DLF:
- Hvad skal der til for at løse opgaven. Det fælles perspektiv er vigtigt.

Jan Præstholm, Direktør, Børn og Unge i Aarhus Kommune:
- Man skal have mod og være klar til at ændre hinanden. Samarbejdet er et bindeled. Vi kan ikke gøre resultatet op i et regneark.

Marianne Gilbert Nielsen, fmd. BUPL Aarhus:
- Vi har et fælles ansvar på tværs af fag og arbejdsgiver.

Elisa Bergmann, Formand, BUPL:
- Vi kan lære af Aarhus - og vi må spørge ind til, hvad der lykkes.

Henrik Christoffersen, Forskningschef, CEPOS:
- En del af den danske model er, at man taler sammen.

Emner

Målgruppe