Aarhus-skoler kan få del i skolepulje

6 skoler i Aarhus Kommune er blandt de 121 danske folkeskoler, der har fået tilbudt at få del i de 500 millioner kroner, som regeringen har sat af til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen.

Regeringen har afsat 500 millioner kroner i en såkaldt skolepule til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen.

121 folkeskoler med en stor andel af elever, der får under karakteren 4 i 9.-klasseprøverne i dansk og matematik, har fået tilbudt at blive en del af denne pulje.

Pengene udmøntes over tre år og udbetales til skoler over hele Danmark, der formår at løfte det faglige niveau hos udskolingens fagligt svageste elever.

Blandt de 121 skoler, som får tilbuddet er Aarhus repræsenteret med Søndervangskolen, Tovshøjskolen, Læssøesgades Skole, Hasle Skole, Bakkegaardskolen og Skovvangskolen.

Afhængig af skolens størrelse kan hver skole opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året.

For at få del i puljen skal skolerne over en treårig periode sænke andelen af fagligt svage elever med 15 procentpoint.

Vælger en af de udvalgte skoler at takke nej til tilbuddet, vil det blive givet videre til en anden. 

(Undervisningsministeriets første liste over udvalgte skoler var behæftet med fejl. I den figurerede blandt andet Samsøgades Skole. Den er nu slettet).

Se listen med de 121 skoler (pdf).

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

 

Emner

Målgruppe