Ildsjæle er ikke sådan at slukke

I den gamle Frydenlundskole på Høgevej i Aarhus lukker Center-10 teamet stille og roligt ned. Vantroen efter beslutningen om nedlæggelse er afløst af stille, lidt hovedrystende accept, og fokus vender sig mod nye udfordringer. Men som en sidste understregning af stedets unikke kvaliteter, fortæller resultatet af undersøgelsen af Social Kapital i Børn og Unge, at Center-10 Aarhus High School har nogle af kommunens stærkeste interne samarbejdsrelationer.
Dorthe_Anette Center10

'Kimen' bliver indtil videre stående foran Frydenlundskolen, som den altid har gjort. Anette (th) gør sig klar til at sætte nye frø på Tilst Skole som pædagogisk leder, mens det for Dorthe endnu er uvist om frøet skal plantes i en international skole i Shanghai eller på Vestergårdsskolen i Aarhus.

- De ydre faktorer har presset os, så man rykker sammen og viser, at vi står sammen og vil det her arbejde sammen. At vi er gode til vores arbejde, fortæller Dorthe Krejlgaard, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant for lærerne på Center-10.

Foran hende ligger medarbejderrapporten om Social Kapital 2017, og Dorthe tænker over, hvorfor resultaterne fra medarbejdergruppen på Center-10 ligger – godt og vel endda – 10 procentpoint over gennemsnittet på tilsvarende arbejdspladstyper. Hun forklarer den stærke lim blandt medarbejderne med en grundlæggende fælles dedikation og interesse for eleverne.

- Limen er, at vi vil denne her elevgruppe. Ellers var man løbet skrigende væk for længe siden. Vi er her, fordi vi tror på, at hinanden – hver i sær – kan løse opgaven med de elever, vi har på Center-10. Og en forståelse af, at sammen kan vi gøre det endnu bedre, siger Dorthe, der også peger på medarbejdernes høje uddannelsesniveau som en faktor. Center-10’s lærere tæller adskillige kandidater, diplom- og konservatorieuddannede.

Døren står altid åben

Ved siden af lærerværelset ligger pædagogisk leder Anette Poulsens kontor. Som også er alle andres kontor, for døren står altid åben, og som Anette beskriver det, så er strukturen på Center-10 flad. Man er tæt på hinanden og har en forankret oplevelse af, at det at gøre skolens unge mennesker uddannelsesparate, at få dem op i karakter – i mere end en forstand – det er et fælles projekt.

- Jeg tror, at personalet vil sige, at på Center-10 er ledelsen bare nogen, der har nogle andre arbejdsopgaver end lærerne har, i forhold til at nå de samme mål. Vi har ikke de samme ansvarsområder, vi har ikke de samme bemyndigelser og den slags, men der er en accept af, at det er mine arbejdsopgaver, forklarer Anette. For hende hænger naturligheden omkring arbejdsopgaverne sammen med, at skoleleder Poul Højmose altid har været god til at være tæt på sit personale. For ham handler det ganske enkelt om, at folk skal have det godt. Og det er da en udfordring på en skole, hvor Poul hvert år, på grund af udsvingene i elevtallet, har måttet sige farvel til mellem seks og otte medarbejdere – selvom han tit har genansat i løbet af sommerferien.

- Jeg har nogle gange fået skældud for, at jeg skriver i vores kvalitetsrapporter, at medarbejderne er den vigtigste ressource, vi har på Center-10. Systemet vil have, at det er eleverne. Men hvis ikke vi har de rigtige medarbejdere i forhold til de elever, vi har, så har vi ikke nogen god skole, fastslår Poul.

Et godt hold

At sætte et godt hold er ikke ukendt for Poul, der stadig arbejder som fodboldtræner. Dog på lavere blus end i de godt 17 år han fungerede som både talentudvikler og træner for det danske kvindelandshold. Men netop et skarpt øje for medarbejdernes samspil og individuelle kvaliteter, har Poul brugt på Center-10.

- Motivation er et nøgleord for alt, jeg arbejder inden for. Hvis ikke man finder ind til det enkelte menneskes indre motivation, den der drivkraft, ilden, sjælen, motoren, jamen, så lægger man jo låg på energien, låg på kompetencerne, siger Poul, der også taler om at frigøre energi, så medarbejderne ikke brænder sammen. For det er nogle svære historier, de unge mennesker kommer med og historierne kan, som de udmønter sig i skolen, tære på ildsjælene. Poul bruger samarbejdsrelationerne strategisk for at støtte op om både eleverne og medarbejderne, og her har ansættelsen af skolens egen socialrådgiver Tina Mogensen Givskud, TG, spillet en central rolle.

- I løbet af det første år finder jeg ud af, at vi endnu højere grad skal sikre, at medarbejderne ikke brænder sammen. At vi ledelsesmæssigt skal gå hårdere ind i nogle af de her svære ting. Vi ansatte Tina i sin tid til at følge med i de mange svære situationer og relationer, eleverne stod i, så lærerne kunne fokusere på det, de skulle, fortæller Poul.

Man vil hinanden

At det er en ledelsesmæssig kompleks opgave at få en skole som Center-10 til at fungere er ingen hemmelighed. Men på Center-10 er man mere i nærværet end oppe i refleksionerne over, at det er svært. Man spiser sammen – ledere, medarbejdere, de unge mennesker. Man har et stærkt socialt liv sammen i hele medarbejdergruppen. Hvis man har lyst. Man vil hinanden, og eleverne er dem, man er der for.

- Her gør vi ikke tingene, fordi de står et eller andet sted. Vi gør det, fordi det giver mening for de elever, vi har med at gøre, fortæller Anette, der stort set aldrig holder ledelsesmøder med Poul. Der er snarere tale om lederpartnerskab i flow, hvor ting og beslutninger glider igennem hverdagen. Nærmest naturligt. Hemmeligheden bag succesen ligger øjensynligt i Pouls evne til at vælge de rigtige medarbejdere og sikre teamfølelsen med fælles oplevelser.

- For at fastholde motivation og tillid, så tænker jeg, at man fagligt og personligt skal have nogle gode oplevelser med hinanden, siger Poul.

Fremtidsudsigterne

Omkring Dorthe kommer og går hendes kollegaer. På lærerværelset bliver der talt frit fra leveren om fremtidsudsigterne. Nogle har fundet ansættelser, andre leder endnu. Mobilitetsdagene har ikke budt på oplagte alternativer til en medarbejdergruppe med stærke kompetencer på udfordringernes holdeplads. Det er blevet til én ansættelse i en 10. klasse. Ellers består de ledige stillinger af indskoling, mellemtrin, musik, børnehaveklasselærer og ganske få udskolingspositioner. Men som Dorthe siger, så er det ingens skyld.

- Det er jo søgningen på 10. klasse, der er faldet igen i år. Der er 147, der har søgt på de kommunale 10. klasser, men 149, der har søgt på Laursens Real, lyder det. Og på Kochs Skole er der godt 100 elever indskrevet. Tallene kunne afsløre, at behovet for 10. klasse stadig eksisterer, men at italesættelsen af den mulighed har afgørende betydning for, hvad man vælger. Og hvor.

Rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek kommenterede i marts måned på konklusionerne i undersøgelsen om social kapital, og udtalte i den forbindelse:

- Variationen mellem arbejdspladserne viser et markant potentiale i at lære af de bedste, derfor skal vi fortsætte indsatserne på mange fronter.

Skal andre lære af de bedste, skal man være hurtig. For de lukker lige om lidt.