Danskerne ønsker nye og bedre skoler

Ny måling: Danskerne ser helst offentlige anlægskroner anvendt på folkeskolen. Kulturbyggerier og motorveje står nederst på ønskelisten.

På hvilke område er det vigtigst, at kommunerne bruger penge?

Det spørgsmål har Analyseinstituttet YouGov stillet et repræsentativt udsnit af dansker for KLs tidskrift Momentum.

26 procent af de adspurgte svarer, at de ønsker flere penge til byggeri og renovering af folkeskoler. På de følgende pladser kommer plejehjem, veje, supersygehuse og kloakker.

Nej til bygge- anlægsloft

Staten lægger et loft over, hvor mange midler kommunerne må anvende til bygninger og renovation.

I undersøgelsen har YouGov også spurgt, om kommuner, der har råd, skal have lov til at bygge og renovere, så meget de vil.

73 procent svarer ja, mens 14 procent svarer nej.

Læs mere i MOMENTUM her.