Succesfulde mobilitetsdage

Glad fagforening: 17 lærere skiftede skole i mobilitetsdagene – udpegningerne minimeret.
MaleneV

"For den enkelte lærer er der en verden til forskel på selv at skifte job frem for at få et prik på skulderen", siger Malene Vestergård.

Fra 31. marts til 7. april havde de fastansatte lærere i Aarhus mulighed for internt at ansøge alle faste ledige lærerjob.

I alt 44 lærerstilling blev slået op, og der blev i den efterfølgende uge indgået aftaler om skift af skole for 17 lærere og 2 børnehaveklasseledere.

- Mobilitetsdagene har to sigter. For det første at skabe større mobilitet i lærerjobbet gennem en lidt mere uformel og dermed lettere adgang til skift af arbejdsplads internt i Aarhus. For det andet at give skoler med for mange lærere mulighed af frivillighedens vejen at løse overtallighedsproblematikken og dermed undgå at skulle ud i at udpegede medarbejdere, forklarer Malene Vestergård, konsulent i Århus Lærerforening.

- Vi kan som lærerforening konstatere at mobilitetsdagene virker. Efter mobilitetsdagene blev det kun i meget beskedent omfang nødvendigt at forflytte lærere mellem skolerne, siger hun og fortsætter:

- Det er faktisk fantastisk. Bag hver en udpegning der erstattes af et selvansøgt og frivilligt skifte af arbejdsplads sidder der et glad medlem. For den enkelte lærer er der en verden til forskel på selv at skifte job frem for at få et prik på skulderen. Og et glad medlem giver som bekendt en glad fagforening, smiler Malene Vestergård og tilføjer, at Århus Lærerforening derfor også fremadrettet vil arbejde sammen med Børn og Unge på at udbygge og understøtte mobilitetsdagene.

De stillinger, der ikke blev besat samt nye ledige stillinger. er nu opslået åbent og kan ansøges på: aarhus.dk/job

Emner

Målgruppe