Sprogscreening 2017

Aarhus Kommune har i lighed med tidligere år sprogscreenet kommende skolestartere med dansk som andetsprog.
Tegning - glade børn

I alt 492 børn er sprogscreenet i 2017. De udgør 16,4 procent af de mere end 3000 børn, som er indskrevet til at begynde i skole efter sommerferien. 

Sprogscreeningen danner blandt andet baggrund for henvisning af børn til anden skole end deres distriktsskole.

I 2017 henvises i alt 30 børn til en anden skole end distriktsskolen, heraf to børn på baggrund af forældrenes ønske, da der i forvejen er søskende på skolen.  

Det er det laveste tal siden 2006/7, hvor Aarhus Kommune indførte sprogscreening af skolestartere.

Resultatet af årets screening er, at nogle børn med dansk som andetsprog fortsat har udfordringer med at tale dansk som deres jævnaldrende. Tendensen er dog positiv, idet andelen af de sprogscreenede børn med et alderssvarende dansk er steget med fem procentpoint fra 29 til 34 procent siden sidste års screening. 

Ydermere ses, at 94 procent af de børn, som er sprogscreenet både som treårige og igen inden skolestart, har haft en dansksproglig fremgang

(Kilde: Børn og Unge, Aarhus Kommune)

Læs mere i faktaark her.