EdCamp 2017

Århus Lærerforening arrangerede sammen med blandt andet erhvervs- og kirkefolk, pædagoger og forældre EdCampen: Hvad skal vi med skolen?

EdCamp er en åben konferenceform, hvor indholdet skabes af alle deltagerne.

På EdCampen, som fandt sted 11. marts på Frederiksbjerg Skole, kredsede indholdet især omkring skolens dannelsesopgave.

Se video fra dagen her:

Initiativgruppen, Århus Lærerforening, BUPL-Århus, DGI, Erhverv Aarhus, LO Aarhus, Aarhus Musikskole, Aarhus Skolelederforening, Via University College, Skole og Forældre, Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune og Folkekirken Aarhus vil på baggrund af drøftelserne på EdCampen arbejde hen mod en konference, hvor håbet er at kunne inspirere byens politikere.