For 5 millioner medlemskurser

Medlemstilbud: Danmarks Lærerforening tilbyder fagfaglige kurser i historie, natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Kurserne annonceres i Folkeskolen den 6. april 2017.
Hånd molekyler

Lærerne efterlyser mere kompetenceudvikling i deres fag, og samtidig har de fag-faglige kurser i en årrække været nedprioriteret til fordel for almenpædagogiske kurser.

En medlemsundersøgelse fra 2014 viser desuden, at Danmarks Lærerforenings medlemmer har et ønske om, at deres fagforening udbyder faglig efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Derfor søgte Danmarks Lærerforening i 2015 A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om midler til at udbyde en række medlemskurser i udvalgte fag.

Kurserne blev en stor succes, og medlemmernes tilbagemeldinger var meget positive.

På den baggrund har foreningen igen søgt AP Møller Fonden om støtte og fået bevilget godt 5 millioner kroner fra fonden, og kan nu udbyde en række kurser; denne gang i fagene historie, natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi.

Danmarks Lærerforening afholder derfor følgende kurser landet over i skoleåret 2017-2018:

  • Otte naturfagskurser à 3 dage. Heraf vil fire naturfagskurser blive tilrettelagt som 2+1-dagskurser og de fire øvrige som 3-dagskurser
  • Fem historiefagskurser à 2 dage

Kurserne annonceres i Folkeskolen den 6. april 2017.

Beskrivelsen af de enkelte kurser vil sammen med tilmeldingslink blive lagt på foreningens hjemmeside samme dag.

Fakta:
Deltagelse i kurserne er gratis. Foreningen dækker via fondsmidlerne  udgiften til selve kurset samt ophold og forplejning

Transport til og fra kursusstedet og frikøb påhviler skolen

Kurserne løber over 3 dage (naturfagskurserne) og 2 dage (historiekurserne) fra cirka klokken 10.00 den første dag til cirka klokken 16.00 den sidste dag.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet via foreningens hjemmeside. Sidste frist omkring 1. maj 2017.

Ved tilmelding vil lærere, der deltager sammen med andre lærere fra samme skole, blive prioriteret.