En rendegraver i klasselokalet

GF 17. "Tidsrøver, uanvendelig i indskolingen, putter alt ind i kasser og systemer...." Heftig debat om læringsplatformen MinUddannelse på Århus Lærerforenings generalforsamling.
GF 17 Læringsplatform

Styrelsen i Århus Lærerforening valgte op til årets generalforsamling 17. marts at udsende tre postkort som oplæg til en selvstændig debat ud fra postkortenes temaer: Lærerres muligheder for samarbejde med kolleger og andre faggrupper og om fag-faglige samt digitale udfordringer.

Særlig digitalisering og ikke mindst implementeringen af Aarhus-skolernes læringsplatform MinUddannelse fyldte debatten, som blev styret af Åse Andersson fra TV2 Østjylland.

Lars Kirk, Engdalskolen, kunne referere til én kollega, der kan se kvaliteter i MinUddanelse i udskolingen, men ellers lød der mest frustrationer over læringsplatformen.

- Jeg er rimeligt digital og vil gerne begejstres og inspireres. Men jeg vil også tillade mig at sige, når noget ikke dur, sagde Pia Bonnesen, Skåde Skole, og efterlyste både en tilstrækkelig uddannelse i at bruge platformen og en dimension i systemet beregnet på indskolingselever.

- Indskolingsbørn kan slet ikke bruge det, fastlog hun.

Flemming Thisted, Sabo-Korsvejskolen, kaldte det håbløst, at læringsplatformen skal kunne rumme både lærere, elever og forældre.

- Det giver ikke nogen fornuftig kommunikation, sagde han, - jeg føler mig fængslet i det system.

Rendegraver eller skovl

Flemming Høy, Møllevangskolen, mindede om negative erfaringer med iPads i undervisningen i USA.

- Vi er på vej til den samme skandale. Jeg bruger computere til al muligt i undervisningen, men kun når det er nødvendigt. En computer er et redskab ligesom en rendegraver, sagde han og fortsatte:

- Lige nu tror politikerne, at bare man køber rendegravere nok, så løser det hele sig, men nogle gange er det kun en lille skovl, der er brug for, og børn lærer ikke noget af computeren i sig selv. MinUddannelse putter alt ind i kasser og systemer. Det er dræbende for børnenes kreativitet. Man skal kun være digital, når det er nødvendigt, pointerede Flemming.

Skal give mening

Flere medlemmer kaldte MinUddannelse en ny blandt øvrige tidsrøver i det daglige arbejde og efterspurgte en forklaring på, hvorfor den digitale platform skal implementeres på skolerne.

- Hvem har bestemt det og hvorfor?, spurgte Irene Bak, Hasle Skole, og fortsatte:

- Der er ikke rigtig nogen, der kan blive enige om, hvor meget eller hvor lidt, vi skal bruge MinUddannelse. Mit personlige råd er, at I (ÅLF.red) arbejder hen imod, at platformen er et arbejdsredskab, vi kan benytte os af.

Den bakkede Christine Egekvist, Tilst Skole, op:

- Min kerneopgave er, at mine elever lykkes. Jeg skal have tid til dem. Hvis ikke MinUddannelse giver mening, så lad os droppe den.

Formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard, så ikke de store muligheder for at få fjernet læringsplatformen fra skolerne.

- Den politiske modstand bliver svær at komme igennem med. Kommunerne skal leve op til en bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet, forklarede han og pegede i det lys på, at lærerne og lærerforeningen skal kaste sin energi ind i at fortælle hvornår og hvordan, læringsplatformen bliver et godt redskab for lærerne.

Følgegruppe

Århus Lærerforening er og har været med i en følgegruppe omkring implementeringen af MinUddannelse.

- Jeg har sagt rigtig mange gange i den gruppe, at det skal være lærerne, der styrer og ikke omvendt, fortalte næstformand Dorthe Ryom Fisker.

- Lærerne har nu været igennem uddannelsesmodul 1 og mange i modul 2. Det er gået op for mig, at teknikken i MinUddannelse ikke harmonerer med, at der ikke er noget krav til lærerne om at arbejde målstyret, sagde hun.

- Det har jeg bedt forvaltningen om at tage stilling til, fortsatte Dorthe og understregede, at beslutningstagerne omkring platformen skal forstå, at lærerne er de fagprofessionelle.

- Der kunne være brug for en timeout, så vi finder ud af, hvordan vi får flettet fx al den analoge undervisning ind i det her. Der skal være plads til alt det, der giver mening. Vi skal rejse os og sige, at hvis vi skal have det her redskab, skal det se ud, så vi kan bruge det. Jeg vil blive ved med at påvirke beslutnngstagerne, lovede Dorthe.

Læs også:

Læringsplatformen bliver rammen om undervisningen i Aarhus

Læringsplatformen: Reformgennembrud eller en Aarhushistorie?

Fakta:

  • Folkeskolernes brug af en læringsplatform skal understøtte folkeskolereformen digitalt og er en del af et nationalt brugerportalsinitiativ
  • Læringsplatformen i Aarhus Kommune, MinUddannelse, skal være fuld implementeret august 2018
  • Børn og Unge inviterer snarest til et fælles møde for skolernes tillidsrepræsentanter og ledere, hvor formålet blandt andet bliver at afklare de aktuelle udfordringer og sætte retning for det videre arbejde med læringsplatformen
  • Århus Lærerforening har siddet med i dialog- og følgegrupper i Børn og Unge og skriver i sin Skriftlige Beretning 2017, at foreningen blandt adnet har:påpeget vigtigheden af, at der på skolerne skal være løbende dialog mellem ledere og medarbejdere om den lokale implementering 
    Århus Lærerforening har endvidere taget initiativ til, at der foråret 2017 udsendes en yderligere vejledning for implementering af MinUddanelse til skolerne og fået tydeliggjort, at Aarhus Kommune ikke har besluttet, at lærerne i Aarhus skal arbejde med læringsmålstyring som metode 

(Kilde Århus Lærerforening)

På Århus Lærerforenings generalforsamling marts 2017 var der indlagt en særlig debatdel, som tog udgangspunkt i spørgsmål fra 3 postkort, som foreningen havde fordelt på medlemmernes arbejdspladser i dagene op til arrangementet.

Se postkortene her:

Hvor digital er du?

Kan du samarbejde?

Er der plads til dit fag?