Lærerformand efterlyser flere to-lærertimer

Under halvdelen af de adspurgte i ny undersøgelse blandt folkeskolelærere i Aarhus gør brug af to-lærerordning. 87 procent vurderer, at to lærere i nogle timer vil understøtte muligheden for at lykkes med inklusionsopgaven.

85 procent af lærerne i de aarhusianske folkeskoler svarer i en ny undersøgelse blandt Århus Lærerforenings medlemmer, at de har elever i deres klasser, som ikke får den fornødne støtte.

87 procent vurderer, at en to-lærer ordning vil understøtte muligheden for at lykkes med inklusionsopgaven, men kun 43 procent kan gøre brug af en sådan ordning.

Formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard, kalder det uforsvarligt, når lærere må stå alene med en klasse, hvor der er en grad af arbejdsuro, og så have en to-tre børn, der også skal inkluderes.

Han siger til JP Aarhus, at det vil være en god ide at anvende nogle af timerne fra den understøttende undervisning til at sætte en bedre bemanding i nogle lektioner:

- Det er ikke kun et spørgsmål om ressourcer, men om at organisere sig, så man kan løse opgaven. Her giver folkeskoleloven mulighed for at konvertere understøttende undervisning til to-lærer timer. Det kan være en måde at få inklusionsopgaven til at lykkes bedre, fastslår Jesper Skorstengaard og henviser til undersøgelsen Viden om Inklusion fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.

Den konkluderer på baggrund af 43 studier af inklusionstiltag, at det har en positiv effekt for alle eleverne, at der er to lærere til stede i klassen, hvis der er tale om en almenlærer og en speciallærer.