Læringsplatformen bliver rammen om undervisningen i Aarhus

Lærere oplever fordele ved MinUddannelse, men også flere udfordringer. Især it, tid, målstyring og forældre spiller en rolle. Sidstnævnte lægger pres på lærerne frem mod fuld implementering i juli 2018

I august 2018 skal læringsplatformen, MinUddannelse danne rammen om de aarhusianske læreres planlægning, gennemførsel og evaluering af elevernes læring og samarbejde med forældre.

Planen er udarbejdet af Børn og Unge i samarbejde med skoleledere og lærere. Vejen dertil sker i 3 trin og er i gang. Lærerne er undervist i brugen af MinUddannelse, og senest juli 2017 skal alle arbejde sikkert på trin 1 - oprette undervisningsforløb, evaluere eleverne på baggrund af læringsmål og arbejde med elevplaner.

Jeppe Dalsgård er konsulent i Børn og Unge og medansvarlig for implementeringen. Han får løbende tilbagemeldinger fra De 32, som underviser i brugen af læringsplatformen.

- Jeg har en god fornemmelse og hører overvejende positivt. Det er et fåtal, som er decideret imod. Lærerne har en pragmatisk tilgang og vil have det bedste ud af det. Mange oplever, at det er et godt planlægningsværktøj. Der er udfordringer, og noget skal udvikles. Det gøres i tæt samarbejde med leverandøren og De 32, siger han.

Flere udfordringer end fordele

En række lærere, som Århus Lærerforenings medlemsblad SKOLEN har snakket med, er overvejende enige i at, MinUddannelse har en række fordele og især virker som et godt værktøj til at samle, planlægge og dele undervisningsforløb, men samlet set nævner de flere udfordringer end fordele.

- Vi kommer til at undervise efter snævre mål, og risikoen er, at undervisningen bliver ensformig, når alle bruger de samme platforme. Eleverne vil blive målt og vejet hele tiden, hvilke konsekvenser vil det få?  Risikoen er også, at forberedelsestiden bliver ædt op af alle de læringsmål, vi skal opstille, siger Katrine Vinther Nielsen, Beder Skole.

Flere nævner, at MinUddannelse er lidt teksttung. Det kan give udfordring for indskolingen og specialelever. Andre nævner, at det kan blive et klik-inferno at navigere rundt i for både lærere, elever og forældre. Flere vurderer også, at der er skoler, der ikke er gearet til at udstyre eleverne med en computer, som er udgangspunktet for at kunne arbejde med læringsplatformen.

- Vi har ikke computere nok på skolen. Det står og falder med frivillighedsprincippet om, at eleverne har udstyr med, siger Morten Vestergaard, Malling Skole.

Forælder: Det skal opdateres ellers falder vi fra

Forældrene i Aarhus er endnu ikke en del af læringsplatformen. Det bliver de næste år, og lærerne ser også mulige udfordringer her. I Skanderborg Kommune har de været i gang med MinUddannelse siden 2015, og der er forældrene allerede koblet på. Rikke Skandshus har børn på Bakkeskolen i Hørning og genkender fordele og bekymringer.

- Der ligger en gevinst den dag, det er 100 % opdateret, og lærerne bruger det. Problemet er, at det kun lige i starten af skoleåret er fancy og smart, men så fader det ud og bliver ikke vedligeholdt. Så mister man interessen for at gå ind. Når man ruller sådan et system ud, lægger man et kæmpe pres på lærerne om, at det skal opdateres. Det er godt, at man kan se, om målene er nået, men det skal være simpelt. Jeg har brug for overblikket og ikke detaljer om, hvad der skete i 1914, siger hun.

Åbne over for MinUddannelse, men mangler svar

Kursusdage har givet lærerne i Malling lidt mere ro på. Her er de ikke afskrækkede og ser muligheder, men spørgsmål trænger sig på.

- Produktet er stadig under udvikling, og det er dejligt at fornemme, at udviklerne bag stadig har lyst til at udvikle - det gør mig fortrøstningsfuld. De tager imod input. Men der er lærere, der siger - hvor skal vi finde tiden? Det må ligge i Aarhusaftalen at finde ud af det - det er der jo tradition for, siger Morten Vestergaard.

I Beder er Katrine Vinther Nielsen også tillidsmand, og hun er blevet opfordret til at få den nye læringsplatform på Faglig klubs dagsorden:

- Det optager mine kolleger. De har brug for at drøfte, hvad det betyder for vores profession, arbejdsvilkår og, hvor vores fagforening er i alt det her.

Det mener lærerne om MinUddannelse

Morten Vestergaard - lærer og superbruger på Malling Skole

Fordele: Nemt at synliggøre læring og hvilke mål og succeskriterier, man har med undervisningen. Nemt at trække ind i årsplan. Glæder mig til at få en genbrugstanke ind i det - bruge sine forløb igen.

Udfordringer: Det bliver en tidsrøver. Jeg vil hellere bruge tid på at evaluere end at arbejde i dybden med at synliggøre vores mål. Jeg vil hellere efterevaluere end forevaluere. Vores overbygning Aula er ikke kommet endnu, og derfor er vi stadig afhængig af intra. Det er upraktisk. Vi har ikke computere nok på skolen. Det står og falder med, at eleverne har udstyr med.

Kenneth Thomassen - lærer på Tranbjergskolen

Fordele: Få samlet undervisningsforløb. Der er synlighed for en selv og brugerne af det - forældre og elever. De kan følge med. Derved mere synligt og visuelt. Givende, godt og giver tryghed for forældre.

Udfordringer: Forestillingen om at samle forløb kan lyde godt, men kan blive en tidsrøver. Hvis man skal klikke mange gange med musen, risikerer vi, at lærere, elever og forældre falder fra. Problem at vi kører på flere platforme. Hvis forventningen er, at ’bring your own device’ er kommet i mål, og elever selv medbringer it, støder man på forhindringer. Sådan er virkeligheden ikke. På min skole er der sparsomt med it, og det kan slet ikke løfte behovet. Det er jo ret ligegyldigt med en læringsplatform, hvis der ikke er computere til eleverne.

Mette Hardis Jakobsen - lærer på Mårslet Skole (pt orlov) og med i De 32

Fordele: Godt sted at samle undervisningsforløb. På sigt et sted hvor elever får feedback, og hvor elevplan bliver genereret på baggrund af det, man laver med eleverne i undervisningen. Eleverne kan følge med i deres udvikling. Årsplanen bliver gennemsigtig til gavn for vikarer. Forældre bliver mere obs på, hvad deres børn laver.

Udfordringer: At lære et nyt system at kende, måske især i indskolingen og i specialklasser, da det er ret teksttungt. Kunne ønske det var mere visuelt.

Susanne Andersen - lærer på Hasle Skole

Fordele: Et godt planlægningsværktøj, hvor du kan samle forløb, årsplan og ugeplan.

Udfordringer: Målstyringen er ikke den rigtige vej at gå. Mange bruger de digitale platforme, som Gyldendal.dk, hvilket giver en ensretning, og hvad med alle vores analoge ting? Pointen er, at vi skal dele vores forløb, men det kan blive tidskrævende at finde det rette, når der pludselig er 500 forskellige forløb om H.C. Andersen. Faren er, at vi begynder at undervise via halvfærdige forløb, fordi vi ikke kan finde det, vi søger. En anden udfordring er, at det kan blive rigtig mange mål for elever at navigere i, når de hele tiden har 2-3 mål i syv forskellige fag.

Fakta:

De 32: Center for Læring i Børn og Unge frikøber 32 lærere som faglige it-ressourcepersoner. De skal blandt andet medvirke til kompetenceudvikling og understøtte børnenes digitale dannelse.