Syv organisationer opfordrer til arbejdsro i skolen

KL, Skolelederforeningen, BUPL, Danske Skoleelever, Børne- og Kulturchefforeningen, Skole og Forældre og FOA har indledt et nyt samarbejde under navnet ’Samarbejde om en mere motiverende og varieret skoledag’.

De syv parter er enige om at arbejde for at virkeliggøre tankerne bag den nye folkeskole og understøtte, at skoler og medarbejdere får mulighed for at arbejde kontinuerligt med den motiverende og varierede skoledag – inden for den eksisterende lovgivning.

I et fælles brev til undervisningsminister Merete Riisager skriver de syv blandt andet:

- Den nye folkeskole blev sat i verden for at imødegå folkeskolens udfordringer – og her er den mere motiverende og varierede skoledag helt central. Den skal sikre variation og kvalitet, så eleverne får høj faglighed og trivsel. Det kræver en tydelighed, om hvordan åben skole, faglig fordybelse, understøttende undervisning og bevægelse bidrager til at øge kvaliteten. Og det kræver, at skoler og kommuner kan gennemføre deres arbejde, uden at der rejses tvivl om rammerne for folkeskolen. For udover en stærk indsats kræver udvikling også ro.

Læs brevet med opfordringen til undervisningsminister Merete Riisager

Læs mere om ’Samarbejdet om en mere motiverende og varieret skoledag