Ny database skal skabe større indsigt i projekter

Aarhus kommune har i samarbejde med Århus Lærerforening, BUPL Århus og FOA Århus lavet en database, der skal gøre det lettere og mere overskueligt at få indblik i projekter ude på skolerne og i dag- og fritidstilbuddene
Ringbind

Den nye database beskriver hvert enkelt projekts indhold og tidsforløb, samt hvor og af hvem, det er besluttet. Den nye viden vil blive delt på Samarbejdsportalen, som alle arbejdspladser har adgang til. 

Hos Århus Lærerforening ser formand Jesper Skorstengaard frem til, at databasen skal give en større gennemsigtighed:

- Vi har alle en fælles interesse i at få både indblik i og overblik over projekterne. Den enkelte lærer kan med portalen lettere få konkret viden om, hvad ens skole deltager i, og hvad meningen er.

Formanden forklarer, at tiltaget er lavet for at give alle et overblik over antallet af projekter, og ikke mindst på hvilket niveau projekterne er besluttet. Denne viden har nemlig også betydning for medarbejdernes mulighed for at behandle og foreslå nye tiltag på det rette ledelsesniveau.

Læs den fælles pressemeddelelse her.