To voksne i klasseværelset gør eleverne dygtigere

Læserbrev af Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening, bragt i Århus Stiftstidende mandag den 18. september 2017
To voksne i klassen

Eleverne bliver dygtigere, og trivslen i klassen stiger, når en ekstra uddannet voksen er i klasselokalet. Aarhus byråd skal derfor give skolerne frihed og ressourcer, så skolelederen i dialog med medarbejderne får flere muligheder for at prioritere tovoksenordninger.

I øjeblikket nærmest vælter det ind med eksempler fra skolerne i Danmark, hvor lærere, skoleledere, elever og eksperter gør det klart, at ordninger med to voksne i klasseværelset har en yderst positiv effekt på alt fra elevernes læring til inklusionen i klassen. Derfor bakker Århus Lærerforening op om SF's forslag til budgetforhandlingerne, der vil give skolerne bedre mulighed for at anvende tovoksenordninger i undervisningstiden. Ordningen kan være den faglige ramme, der skal til, for at eleverne bliver så dygtige, som de kan. Samtidig vil to voksne i klassen også kunne afhjælpe noget af den forstyrrende støj, som 62 procent af forældrene oplever i undervisningen.

I Aarhus har man i de senere år haft fokus på 4. til 9. klasserne, når det er blevet diskuteret, om understøttende undervisning skal ændres til tovoksentimer. I Århus Lærerforening oplever vi, at tovoksenordningen med stor succes er blevet brugt til eksempelvis fokus-samtaler med elever om deres faglige udvikling eller til at inddrage forældre i barnets udvikling. Mange forældre oplever, at de ikke er tæt nok på deres barns skolegang, og tovoksenordningen kan netop understøtte tættere samarbejde mellem barnets forældre og lærere.

I kommunes afdeling for Børn og Unge anslås det, at de tidligere positive effekter af tovoksenordningerne vil have samme virkning i 1. til 3. klasserne. I Århus Lærerforening støtter vi styrkelsen af den tidlige indsats for alle elever i folkeskolen. To voksne i de mindre klasser vil ikke blot skabe inkluderende læringsfællesskaber, men også være en håndsrækning til en presset indskoling.

SF foreslår samlet at afsætte 17,2 millioner kroner til en tovoksenordning og faglig kompetenceløft af medarbejderne i kommunens 1. til 3. klasser. Vælger Aarhus byråd at prioritere tovoksenordninger i budgettet, vil det give skolernes ledere, medarbejdere og skolebestyrelser en større fleksibilitet i forhold til at tilpasse ressourcerne i den understøttende undervisning til behovene i den enkelte klasse. Det vil ikke alene øge kvaliteten af undervisningen, men samtidig kan tovoksenordninger også vise sig at være det initiativ, der kan få Aarhus Kommunes visioner i børne- og ungepolitikken om øget læring, trivsel og fællesskaber til at gå i opfyldelse.

Se læserbrevet her.