Den samlede fagbevægelse kæmper stadig for en løsning for alle

Store Torv Demo11

På baggrund af forhandlingsforløbet de seneste dage valgte den samlede fagbevægelse i Aarhus at mødes torsdag morgen. Her blev vi enige om, at vi som samlet fagbevægelse i Aarhus på tværs af faggrupper og sektorer stadig kæmper for fællesskabet. Vi står stadig skulder ved skulder om, at der findes en løsning på de resterende områder. Vores aarhusianske og østjyske medlemmer kan være sikre på, at vi som LO og FTF-organisationer med en fælles indsats arbejder for, at alle kommer med i mål.

Overenskomstforhandlingerne handler om dig og mig. De påvirker dine kollegaer, som du arbejder sammen med hver eneste dag. De påvirker alle ansatte i den offentlige sektor, i børnehaverne, på sygehusene, på plejehjemmene, i administrationen, på vejene – i hele den offentlige sektor, vi alle sammen gør brug af. Overenskomstforhandlingerne handler om os alle sammen.

Vi har taget de enkelte organisationers holdninger og beslutninger til efterretning, men vi er også fast besluttede på, at vi skal bygge videre på det stærke bånd, som overenskomstforhandlingerne har medført blandt alle aarhusianske faggrupper. Det er ikke hver dag, vi kan samle 10.000 sygeplejersker, skolelærere, socialpædagoger, kontorassistenter, politibetjente, handicapledsagere, SOSU-assistenter, specialarbejdere og mange, mange flere forskellige faggrupper på Store Torv i Aarhus. 

Uanset hvilken faglig organisation vi kommer fra, er vi en styrket fagbevægelse, fordi vi har sat os ved samme bord og arbejder mod de samme mål. Alle faglige organisationer i Aarhus bakker fortsat op om de krav, der er stillet ved overenskomstforhandlingerne. Vi støtter hinanden i den fortsatte kamp.

På tværs af fag er vi tusindvis af lønmodtagere, der ønsker ordentlige løn- og ansættelsesvilkår i både den offentlige og private sektor. Sammen er vi fællesskabet, der skaber resultaterne. Vi holder hovedet koldt i Aarhus, modtager de seneste dages udfordringer og fortsætter sammenholdet.

Med ønsket om en løsning for alle og et stærkt sammenhold i hele fagbevægelsen.

 

Emner

Målgruppe