Kommission skal se på lærernes arbejdstid

Det kommunale forlig indeholder ikke en ny arbejdstidsaftale for lærerne. I stedet nedsættes en undersøgelseskommission, der skal vurdere lærernes arbejdstid for undervisningens kvalitet.
Abc (1)

Lærernes Centralorganisation har i dag indgået forlig med KL. Det er ikke lykkedes at indgå en arbejdstidsaftale. Men parterne er blevet enige om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode, som vil blive ledet af en undersøgelseskommission. Undersøgelseskommissionen vil bl.a. afdække, hvordan arbejdstidsreglerne understøtter lærernes muligheder for at skabe kvalitet i undervisningen. Denne afdækning skal danne udgangspunkt for overenskomstforhandlingerne i 2021.

- Vi så det i 2013. Ender vi i konflikt får vi et lovindgreb og lov 409 vil fortsætte. Det vi har opnået med KL nu er bedre, lyder det fra Anders Bondo Christensen.  

Anders Bondo Christensen glæder sig over, at Lærerforeningen og KL i stedet for at ende i en udsigtsløs konflikt kunne blive enige om at gå ind i en kvalificeret diskussion om, hvad det er for en lærerrolle, vi ønsker.

- Samarbejdet indebærer, at den nedsatte undersøgelseskommission kommer med forslag til initiativer, som parterne kan iværksætte i fællesskab for at sikre en ny start for folkeskolen og de øvrige underviserområder, lyder det fra Anders Bondo Christensen.

I aftalepapiret står der, at KL og Lærernes Centralorganisation er enige om, at der nu er en ny start for folkeskolen og de øvrige underviserområder:

- Det er parternes ønske, at det fornyede centrale samarbejde kan inspirere til et styrket samarbejde lokalt mellem kommuner og kredse/lokale repræsentanter. Det er en mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser, står der i det fælles papir.

Forliget indebærer også bedre aflønning for deltagelse i lejrskoler samt et fælles ønske om styrket lokalt samarbejde, herunder muligheden for at indgå lokale arbejdstidsaftaler.

 

Kort om forliget mellem lærerne og kommunerne:

  • Ingen ændring af lærernes arbejdstidsaftale
  • Oprettelse af undersøgelseskommission frem mod OK2021
  • Samarbejde skal understøtte en positiv udvikling i folkeskolen
  • Bedre løn ved deltagelse af lejrskole og et styrket lokalt samarbejde
  • Lønstigning på 8,1 procent over tre år

 

Hele forligsteksten kan læses her: http://bit.ly/2Jzysgj

Emner

Målgruppe