Medlemsbrev fra Århus Lærerforening

Kære medlem

Et langt og udmarvende overenskomstforløb i Forligsinstitutionen er nu afsluttet, og der er indgået forlig på alle tre områder.

Desværre lykkedes det ikke at få vores absolutte hovedkrav opfyldt, nemlig at få erstattet lov 409 med en central aftale for lærernes arbejdstid. Der skal ikke herske tvivl om, at Århus Lærerforening på arbejdstid kunne have ønsket sig rigtig meget mere af den aftale. Men vi må se i øjnene, at alternativet til forliget var, at vi var endt i en ny konflikt om lærernes arbejdstid, der med stor sandsynlighed ville afføde et lovindgreb og måske et folketing, der stadfæstede lov 409 endnu en gang.

Århus Lærerforening var klar til at tage en konflikt. Men en konflikt skal altid overvejes meget nøje, da det har store konsekvenser for medlemmerne og foreningen. Det er min vurdering, at en konflikt, hvor Danmarks Lærerforening stod alene, og hvor kravet efterhånden var skåret ned til halvårlige normperioder og varslingsbestemmelser, ikke ville give reelle forbedringer for jer. Normalisering - med kortere normperioder og planlægningsbestemmelser - har aldrig været et mål i selv. Det har derimod en ny arbejdstidsaftale, der tager det at være lærer alvorligt, og som har fokus på at skabe god undervisning.

Med sidstnævnte som udgangspunkt bliver der i stedet for en ny arbejdstidsaftale nedsat en undersøgelseskommission, som skal undersøge forholdene omkring lærernes arbejdstid og arbejdsvilkår. Kommissionen skal bidrage til, at en aftale på området kan forhandles på plads inden 2021. Århus Lærerforenings håb er, at en uvildig kommission konstaterer, at en ny arbejdstidsaftale er nødvendig. Det er forståeligt, at mange medlemmer oplever en undersøgelseskommission som en syltekrukke, fordi de siden 2013 igen og igen har oplevet en arbejdsgiver, som ikke ville lytte, der ikke ønskede dialogen og som heller ikke har formået at skabe tillid.

Vi er nødt til at have tillid til, at overenskomstforliget er en erkendelse fra arbejdsgivers side. Med samarbejdet om en ’Ny Start’ åbnes for folkeskolen op for at skabe et bedre grundlag for forhandlingerne. Der skal forhandles løbende i perioden og ikke først, når vi kommer til overenskomstforhandlingerne i 2021. Med nedsættelsen af en forpligtende kommission og et samarbejde om at udvikle og forbedre undervisningen i folkeskolen, er der skabt et håb. Både KL og Danmarks Lærerforening forpligter sig igennem kommissionsarbejdet til at lytte og se på lærernes arbejdsbetingelser, lokalaftaler og ikke mindst at opfylde formålet om, at lave en ny arbejdstidsaftale med aftalt indhold for lærerne.

Med det indgåede overenskomstforlig er det positivt at det hilses velkommen at indgå lokale aftaler og at styrke det lokale samarbejde. For jer i Aarhus betyder det ikke det helt store, da Århus Lærerforenings lokalaftale med Aarhus Kommune videreføres. På Samsø er vi allerede godt i gang med at drøfte en lokalaftale for medlemmerne. Men for vores medlemmer på eksempelvis SOSU skolen, kan det forhåbentligt medvirke til, at der kommer en dialog om en lokal udmøntning af lærernes arbejdstid. 

Sidst men ikke mindst skal et overenskomstforlig ses i sit fulde omfang. Ud over arbejdstidsdelen gik Danmarks Lærerforening til forhandlingerne med kravet som sikring af reallønnen og sikring af den betalte spisepause. Begge krav må betegnes som værende tilfredsstillende, da den økonomiske ramme ligger på 8,1 procent over de kommende tre år og en præcisering af retten til den betalte spisepause. Derudover har forhandlingerne medført, at Bjarne Corydons privatlønsværn fjernes, hvilket fremadrettet kan vise sig yderst betydningsfuldt.

Allerede her til morgen havde Århus Lærerforening indkaldt skolernes tillidsrepræsentanter til møde. Her har din tillidsrepræsentant fået en grundig orientering om forligets indhold og foreningens strategiske overvejelser, ligesom Anders Bondo Christensen allerede fra i dag deltager i regionale TR-møder, hvor han vil fortælle om perspektiverne i forliget. 

 

Med venlig hilsen

Jesper Skorstengaard

Emner

Målgruppe