Overenskomstaftale mellem KL og Danmarks Lærerforening

Efter vanskelige og langvarige forhandlinger er et samlet forlig for alle offentligt ansatte i kommunerne faldet på plads.
Anc

Forhandlingsfællesskabet der repræsenterer ca. 564.000 ansatte i kommuner og regioner indgik i dag en overenskomstaftale med arbejdsgiver. Formanden for Forhandlingsfællesskabet og forhandlingsleder på det kommunale område, Anders Bondo Christensen, udtaler:

- Vi har fundet en løsning på de tre hovedknaster, som vi har arbejdet hårdt på de seneste måneder: Løn, lærernes arbejdstid og spisepausen. Det har vi opnået gennem et stærkt sammenhold blandt de faglige organisationer, og det er jeg meget glad for.

I følge Anders Bondo Christensen er der med aftalen stigning i reallønnen, så lønnen for de kommunalt ansatte fremover ville følge lønnen for de privatansatte. Lønudviklingen for de kommunalt ansatte forventes at blive 8,1 procent over de næste tre år. 

I forhold til lærernes arbejdstidsaftalen er der også fundet en løsning, der senere i dag bliver præsenteret for Lærernes Centralorganisation, og derefter vil indholdet blive offentliggjort.

Endelig har såvel FTF, AC som OAO-K og FOA indgået aftaler, der håndterer spisepauseproblematikken på de forskellige områder.

- Vi har aftalt en ligelønspulje. Puljen anvendes som bidrag til udligning af ulige løn mellem mænd og kvinder inden for en række kvindedominerede grupper. Også i forhold til lavtlønsgrupper har vi afsat midler til en kroneforhøjelse af de laveste løntrin. Endelig blev alle krav om forringelser af seniorordningerne trukket tilbage, udtaler Anders Bondo Christensen og understreger, at det er sammenholdet i Forhandlingsfællesskabet, som har båret forhandlingerne i mål. 

Emner

Målgruppe