Børn- og ungerådmand: Forslag om større skoledistrikter er dødt

Img 2704 Kopi

Et forslag om at skabe større skoledistrikter i Aarhus er på vej ud af de snarlige budgetforhandlinger en uge efter, at forslaget blev offentliggjort. I en pressemeddelelse oplyser SF’s børn- og ungerådmand, Thomas Medom, at han har svært ved at se forslaget blive til virkelighed. 

- Den store utryghed, forslaget har skabt blandt forældre og en masse andre borgere, må vi tage bestik af og lytte til. Der er sendt et utvetydigt signal via et væld af medier og direkte henvendelser, som viser opbakning til en lokal folkeskole som en stærk og kulturbærende institution, siger Thomas Medom i pressemeddelelsen. 

Høringsfasen for spareforslagene for i alt 300 millioner kroner løber frem til 12. september. Konstitueret direktør Søren Aakjær udtaler i en meddelelse til skolerne, at det nu er op til politikerne proces, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.  

- Situationen er nu, at vi først efter byrådets indgåelse af budgetforliget 21. september kan melde klarere ud. Forslaget var tænkt som en samlet pakke til at imødegå de pålagte besparelser, men også tænkt på med henblik på at lave en organisation med blandt andet en større sammenhængskraft, en mere stringent administration samt faglige netværk for skoler, dagtilbud, fritids- og specialtilbud, lyder det fra Søren Aakjær i meddelelsen.

Hvor de massive besparelser på skoleområdet nu skal findes, er op til politikerne at prioritere. Thomas Medom har peget på en skattestigning som svar på en del af de sparekrav, som Aarhus Kommune står over for. En løsning der er blevet afvist af borgmesteren.

Vi har fortsat en række udfordringer med blandt andet en trængt økonomi på skolerne, integrationen i det vestlige Aarhus og at hver syvende unge ikke er fagligt kompetent til at tage en ungdomsuddannelse. Det kom det oprindelige forslag med et ansvarligt bud på at løse ved blandt andet at spare på administration og ledelse. Disse udfordringer må vi nu påtage os politisk, siger Thomas Medom.

Den politiske uvished bekymrer også i Århus Lærerforening.

- Skolestrukturforslaget var ikke godt. Men derfor er problemet ikke løst. Nu handler det om at lytte til forældre, elever og lærere, hvad de ønsker for en folkeskole. Vi skal tilbage til kernen i folkeskolen, hvor eleverne sammen med nærværende og professionelle lærere og pædagoger opnår bedre resultater både fagligt og socialt til gavn for os alle sammen. Og det opnår vi ikke ved besparelser, men derimod ved at investere i vores børn og unge, siger formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard.

Spareplanerne og forslaget til en ny skolestruktur kommer i kølvandet på, at der allerede er sparet mere end 10 procent på antallet af lærere fra 2011 til 2017. Tal der står i skarp kontrast til, at der i samme periode er sket en stigning på 1,8 procent i antallet af elever, og at antallet af undervisningstimer per lærer er steget med 17,5 procent.

- Med yderligere besparelser på folkeskolen risikerer vi, at der er elever, som ikke får den sociale og faglige støtte, som de har krav på. Mens lærerne, der har kompetencerne til at hjælpe, ikke vil have de fornødne ressourcer til at hjælpe dem, slutter Jesper Skorstengaard.

Emner

Målgruppe