Massiv sparerunde vil kunne mærkes på alle skoler

Større skoledistrikter med to-tre skoler skal dække de massive besparelser på folkeskolerne i Aarhus. Ingen skoler vil gå fri, lyder det fra børn- og ungerådmand Thomas Medom.
Img 2704

I alt skal Børn og Unge i Aarhus Kommune spare 109 millioner kroner ud de minimum 241 millioner kroner, som kommunen skal spare årligt i de kommende år. Heraf vil en tredjedel skulle findes på administration i form af større skoledistrikter med én fælles ledelse, mens de resterende 73 millioner kroner vil betyde færre lærere og færre penge pr. skoleelev. Det vil betyde, at tilbageværende lærere skal undervise i flere timer. 

- Der er ikke plads til yderligere forringelser i folkeskolen. Antallet af lærere fra 2011 til 2017 er faldet med over 10 procent fra 2.670 til 2.386. I samme periode er antallet af elever steget med 1,8 procent, og antallet af undervisningstimer er steget med 17,5 procent. Jeg hører fra mine medlemmer, at presset er blevet alt alt for stort. De har svært ved at leve op til de ambitioner, som de har for elevernes faglige og sociale udvikling, lyder det fra formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard. 

Formand for Århus Lærerforening er bekymret for den massive sparerunde, men mener ikke, at udviklingen for folkeskolen kan fortsætte, som den er nu.

- Det er vigtigt, at en eventuel ny skolestruktur samtidig bliver koblet op på, at den ikke betyder færre lærere eller flere undervisningstimer. Vi skal have ansat det antal lærere, det kræver at spotte de sårbare elever og levere en undervisning af en kvalitet, som gør, at forældrene trygt kan vælge, at det er i folkeskolen, fundamentet til deres barns fremtid skabes, siger han.

Formanden undrer sig over, at politikerne ønsker, at flere skal vælge folkeskolen og klare sig bedre, men alligevel gang på gang trækker pengene ud af børnenes hverdag.

- Vi risikerer, at de bebudede besparelser får utilsigtede konsekvenser på både kort og langt sigt. Vi er nødt til at se på, hvordan vi giver eleverne den sociale og faglige støtte, som de har krav på. Mange lærere med over 27 lektioners undervisning oplever gang på gang, at de i deres arbejde med eleverne ofte ikke kan lykkes med deres opgave. Og det skal vi have ændret på, forklarer Jesper Skorstengaard.

Der er gennem de seneste år er sparet på lærerstillinger i Aarhus Kommune - og dette vil også ske i denne sparerunde. For Århus Lærerforening er det afgørende, at byrådspolitikerne stopper den negative udvikling med færre lærere med flere undervisningstimer.

- Uanset om byrådet følger besparelserne på folkeskolen til dørs eller ej, så skal byrådspolitikerne forholde sig til, at skolernes økonomi hverken nu eller fremadrettet hænger sammen. I Aarhus Kommune kæmper skolerne allerede med at finde penge til blandt andet skolens undervisning og fysiske rammer på grund af et øget forbrug på specialområdet. En tendens der langt fra ser ud til at stoppe, slutter han.

Her kan du læse mere om ændringen af Aarhus Kommunes skoledistrikter:

https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE10816839/sparerunde-kan-koste-boern-deres-lokale-skoler/

- https://stiften.dk/aarhus/Sparerunde-i-Aarhus-naermer-sig-Nyt-forslag-vil-samle-skoler-i-store-distrikter/artikel/529454

- https://jyllands-posten.dk/protected/premium/aar/ECE10817604/laererformand-pas-paa-med-stoerre-enheder

Emner

Målgruppe