Bred kritik af persontest i skolen

Mens flere Aarhusskoler er positive over for forsøget med at måle elevers personlige og sociale færdigheder, så breder kritikken af forsøget sig langt ind på Christiansborgs gange.
Colourbox27197234 (1)

Hverken hos lærerforeningen, børn- og ungerådmand Thomas Medom (SF) eller hos undervisningsminister Merete Riisager (LA) udtrykkes der begejstring over for forsøget med målinger af elevernes personlige udvikling. Det er virksomheden NordicMetrics, der har udviklet et nyt redskab, hvor lærerne skal kunne vurdere elevernes personlige og sociale kompetencer som motivation, kreativitet og selvværd ud fra en række spørgsmål.

- At udsætte eleven for test, hvor enkeltelementer af elevens personlighed udpindes og pointgives, har jeg svært ved at se fornuften i, skriver undervisningsminister Merete Riisager i et svar til Folketinget.

Også børn- og ungerådmand Thomas Medom er som udgangspunkt kritisk over for projektet. Han vil nu fremskyde evalueringen af det toårige pilotprojekt, som udvalgte elever på fire skoler har været en del af.

- Jeg ser frem til, at evalueringen er færdig, så vi forhåbentlig kan træffe beslutning inden jul. Jeg vil læse evalueringen med særdeles kritiske øjne. Samtidig vil jeg læse den med det i tanken, at vi fortsat står med en stor gruppe unge, som mangler livsfærdigheder og sociale kompetencer til at mestre en ungdomsuddannelse, siger Thomas Medom i et debatindlæg til Skoleliv.dk.

Han uddyber, at der fortsat skal arbejdes målrettet på at hjælpe elever godt på vej, men noget der opleves som personlighedstest hører ikke hjemme i folkeskolen. På Mårslet Skole mener skoleleder Inge Pedersen, at der er god grund til at give forsøget en chance. Men hun understreger, at testen og de efterfølgende snakke er meget tidskrævende.

- Redskabet tager rigtig meget tid, fordi det er samtalerne rundt om det, der giver noget. Og der bliver vi nødt til at forholde os til, om vi så får en ny viden, som får os til at handle anderledes bagefter. Ellers er det jo i bedste fald bare unyttigt, fortæller Inge Pedersen til JP Aarhus.

Formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard har af flere omgange udtrykt bekymring over metoderne, der anvendes i målingen.

- Vores holdning er, at det er godt at have et værktøj, som skaber dialog mellem lærere og elever. Men vi kan slet ikke forstå, hvorfor man skal have noget, der ligner et testmateriale og udmønter sig i en score. Der findes masser af andre dialogværktøjer, så vi kan ikke forstå, det overhovedet er nødvendigt, siger Jesper Skorstengaard.

Ifølge formanden foretager de fleste lærere allerede observationer og har dialoger med eleverne, der ofte centrerer sig om emner, som læreren finder relevante for elevernes faglige og sociale udvikling. Ved nogle trivselssamtaler sættes et kryds på en skala fra et til fem, mens det andre gange fungerer bedst med et skriftligt svar fra eleven. Det vurderer lærerteamet ud fra deres faglige dømmekraft.

- Det er godt med dialogværktøjer, som tager udgangspunkt i, hvad læreren observerer, og hvor eleverne får mulighed for at forholde sig til sig selv. En test bør ikke erstatte det professionelle arbejde, lærerne i forvejen laver for at udvikle de personlige og sociale egenskaber hos skoleeleven og klassefællesskabet, slutter Jesper Skorstengaard.  

Emner

Målgruppe