Lærerformand: ”Lærernes arbejde påvirkes af endnu en platform”

Beskeder om lektier og påmindelser om gymnastiktøj og forældremøder skal efter sommerferien findes på platformen Aula, der erstatter det nuværende SkoleIntra. Århus Lærerforenings formand ser frem til, at der for første gang vil være fokus på lærernes arbejdsmiljø i forbindelse med platformens indførelse.
elektronisk kommunikation

SkoleIntra bliver til sommer udskiftet med det nye system Aula.  Århus Lærerforening har længe talt for, at der ved indførelsen af endnu et digitalt redskab skal kigges på lærernes arbejdsmiljø. I Hovedmedarbejderudvalget (HMU) for Børn og Unge er det nu besluttet, at der på to aarhusianske pilotskoler skal foretages en vurdering af netop arbejdsmiljøet i forbindelse med implementeringen af Aula.

- Jeg er tilfreds med beslutningen, som HMU har foretaget. Det er vigtigt, at der bliver set på, hvad endnu et digitalt redskab betyder for lærernes arbejde. Der er også behov for at diskutere, hvordan, hvornår og hvad skolerne bør kommunikere med forældrene om, siger Jesper Skorstengaard, formand for Århus Lærerforening.   

Århus Lærerforening påpeger, at der på den enkelte skole bør udarbejdes retningslinjer for anvendelsen af Aula sammen med medarbejderne. Overvejelser om, hvor meget og hvordan skolerne bør kommunikere med forældrene på de digitale platforme, blev nemlig ikke foretaget, da SkoleIntra i sin tid blev etableret. Ifølge Christina Thenning Hansen, projektleder for implementeringen af Aula, skal meningen og formålet være i højsædet ved brugen af Aula.

- Det helt centrale i denne implementering er, at vi gerne vil have, at det er meningen og formålet med forældrekommunikationen, der er afgørende for, hvordan man bruger Aula, siger Christina Thenning Hansen til Skoleliv.dk.

Et forældreperspektiv
Mens nogle forældre kan have svært ved at navigere og sortere i mængden af informationer, giver det andre ro og indblik i deres barns hverdag. Ifølge Sociolog og ph.d. Maria Ørskov Akselvoll er det tydeligt, at det for nogle familier er en stor opgave at gøre skolearbejdet til en del af familielivet, særligt når det gælder de digitale platforme.

- SkoleIntra har gjort skole-hjem-samarbejdet til en større del af hverdagslivet i familierne. Derfor bør skolerne være bevidste om, at et højt informationsniveau ikke blot bidrager til, at forældrene kan støtte børnene – det producerer i sig selv nye udfordringer for familierne, udtaler Maria Ørskov Akselvoll.

Hun opfordrer skoleledere til generelt at bruge tid på at gentænkte og retningsangive et godt skole-hjem-samarbejde – også når det gælder kommunikationsplatformene. Christina Thenning Hansen mener, at det også handler om, at få øje på hinandens perspektiver i forhold til platformen.

- Hvordan oplever forældrene Aula? Hvordan oplever lærerne det? Og skal vi ikke i hver klasse, på hver skole, i hver kommune udarbejde nogen retningslinjer? Det væsentlige er, at vi har et projekt, der handler om forældresamarbejde - det er ikke et it-projekt, fortæller Christina Thenning Hansen til Skoleliv.dk.

For at gøre systemet så simpelt som muligt for alle forældre, har Christina Thenning Hansen inviteret Maria Ørskov Akselvoll ind som ’en kritisk ven i projektet’. Sammen har de taget rundt til landets skolechefer for at sætte skub i dialogen om forældresamarbejdet.

- Vi har sagt til dem: I skal som strategiske ledere forholde jer til, hvorfor vi overhovedet har denne kommunikation med forældrene, og hvad vil vi gerne opnå med den. Desuden skal skolerne også overveje, hvilke færdselsregler Aula skal have, eksempelvis om forældrene skal forvente at få - og svare - på beskeder fra dag til dag, slutter Christina Thenning Hansen til Skoleliv.dk.

Hen over foråret vil Aula gradvist blive åbnet for kommunerne, og ved skolestart vil forældre og elever også komme på. Aula har en anslået pris på 350 millioner kroner og vil som udgangspunkt kunne det samme som SkoleIntra.

Læs hele artiklen her https://skoleliv.dk/nyheder/art6862476/Hvordan-får-man-2-millioner-forældre-elever-og-lærere-til-at-kommunikere-digitalt