Rådmand for Børn og Unge: Afskaf snævre rammer i folkeskolen

Århus Lærerforening pegede så sent som i mandags i JP Aarhus på, at Aarhus skal frigøre sin folkeskole fra alt for stramme og rigide rammer. Det lyder til, at rådmanden har lyttet, og at han nu udfordrer undervisningsminister Merete Riisager på blandt andet spørgsmålet om at bruge to voksne i folkeskolens undervisning.
Fingre i vejret

- Vi skal sætte skolerne mere fri. Lad det være op til skoleledere og skolebestyrelser, hvordan kræfterne bruges bedst lokalt. Mange skoler har rigtig gode erfaringer med at sætte to voksne ind i undervisningen. Det ser jeg gerne udbredt, så skolerne får langt større frihed til at benytte sig af tovoksenordninger ved at de nuværende begrænsninger afskaffes eller lempes meget, siger nytiltrådte børn- og ungerådmand Thomas Medom.

Århus Lærerforening er sammen med Skole og Forældre positiv over for rådmandens udmelding og har længe kæmpet for netop friheden i de aarhusianske folkeskoler.

- I Århus Lærerforening bakker vi op om rådmandens udmelding. Det er vigtigt, at vi stadig fokuserer på, at skolerne skal have friheden til at organisere de bedste løsninger til gavn for klassen og det enkelte barn, lyder det fra Århus Lærerforenings formand Jesper Skorstengaard.

Som folkeskolelovens § 16b er udformet i dag, kan folkeskolerne konvertere understøttende undervisning til to-voksenordning i børnehaveklassen og indskoling generelt. Thomas Medoms ønske er, at der bliver samme mulighed for mellemtrinnet og udskolingen. I dag kan det alene ske i særlige eller ekstraordinære tilfælde.

- Skoleledelsen skal i samråd med skolebestyrelsen kunne benytte paragraffen sådan, at der kan indføres tovoksenordninger generelt på alle klassetrin og alle klasser i den periode skoleledelsen og skolebestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, mener rådmand Thomas Medom.

Cecilie Harrits, medlem af Skole og Forældres hovedbestyrelse, er glad for rådmandens nyeste udtalelser. Hun bakker op om, at det skal være op til skolebestyrelsen og skoleledelsen at bestemme, hvornår man vil omlægge.

- Vi har gode erfaringer med tovoksenordninger og ser det gerne brugt, der hvor det giver mening lokalt, siger Cecilie Harrits og fortsætter:

- Vi har brug for mere lokal selvbestemmelse ude på skolerne. Det er forældrene, lærerne, pædagogerne og skoleledelsen der bedst ved, hvad der er brug for på den enkelte skole.

Genlæs Jesper Skorstengaards kronik i JP Aarhus fra i mandags her.