Giv lærerne ejerskabet over de nationale test tilbage

De nationale test i skolen er ikke bare dyre og uforståelige, de kan heller ikke bruges som pædagogisk værktøj til at fremme elevernes faglige udvikling. Det påpeger to professorer, der foreslår at forbedre testene og gøre dem frivillige.
Nationale Test (2)

De nationale test i folkeskolen kører på ottende år, men ifølge de to professorer, Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard, er der god grund til at lave dem helt om eller skære kraftigt ned på brugen af dem. For som de ser ud nu, er de ikke bare dyre, men også ubrugelige som pædagogisk værktøj for lærerne. Denne betragtning er formanden for Århus Lærerforening enig i.

- Læreren skal selv kunne bestemme, hvornår der skal testes og kunne fravælge irrelevante områder, så man kun tester eleverne, når det reelt giver mening. Vi skal tilbage til, at test skal være et pædagogisk redskab, der skal kunne bruges selektivt af lærerne, når det pædagogisk og didaktisk giver mening og bidrager til at kvalificere deres viden om elevernes faglighed og dermed undervisningen, fastslår formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard. 

Ifølge de to professorer kan behovet for at måle det faglige niveau i den danske folkeskole opfyldes med en stikprøve. De nationale test derimod er sat i verden som et pædagogisk redskab, og derfor skal det være op til lærerne i hvilket omfang, de vil bruge dem. Professorernes udmeldinger om de nationale tests overrasker ikke Jesper Skorstengaard, der mener, at de fagprofessionelle skal have frihed til at vælge hvilke prøver, der er gode til at følge elevernes faglige udvikling.

- Oplever en lærer, at de nationale test ikke bidrager til undervisningen, skal der være mulighed for at fravælge testen og bruge undervisningstiden til noget, der styrker eleverne fagligt”, siger formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard.  

Professor Jeppe Bundsgaard understreger, at han ikke er imod test i folkeskolen, men vurderer at de eksisterende tests har for mange fejl og mangler. Han mener, at der er brug for grundige evalueringer og tests i den danske folkeskole, men mængden og især typen af test er gået for vidt.

- Test kan give lærerne rigtig meget information, som de ellers ikke ville få. Men som testene er nu, ville det være meget bedre, hvis de ikke var der. Men det ville være endnu bedre, hvis der var nogle test, der var bedre end dem, der er i dag, siger han.

Ifølge Jeppe Bundsgaard fungerer testresultaterne kun som meget usikre standpunktsprøver. Derfor bør testresultaterne som udgangspunkt heller ikke deles med andre end kollegerne og dermed altså heller ikke med elevens forældre. Han påpeger dog, at politikerne i dag i højere grad bruger de nationale test til at tage temperaturen på folkeskolen, men at resultaterne ikke giver et retvisende billede af det. I stedet burde politikerne give læreren flere undervisningsredskaber, som det oprindeligt var meningen med testene.