Beskeden fremgang til læreruddannelsen i Aarhus

Colourbox13418301 Kopi

Læreruddannelsen i Aarhus har fået en beskeden fremgang med 1.073 ansøgninger sammenlignet med 1.046 ansøgninger i 2017. Rektor for Via University College i Aarhus er glad for at flere vil uddanne sig til lærere.

”Det er særdeles positivt, at der er flere unge, der gerne vil uddanne sig til lærere. Der er mangel på lærere flere steder i Danmark, og at blive lærer og dermed tage ansvar for at danne og uddanne Danmarks børn er afgørende vigtigt for hele samfundets udvikling. Samtidig har vi på professionshøjskolerne igangsat en handleplan med 10 ambitioner, som skal gøre læreruddannelsen endnu stærkere, så det hele tegner lyst for fremtiden,” siger rektor Harald Mikkelsen til Aarhus Lokalavis.

I alt har 593 ansøgere valgt læreruddannelsen som første prioritet, mens antallet i 2017 var 577 ansøgere. På landsplan er tendensen den samme med næsten identiske ansøgertal fra sidste år. De lærerstuderendes formand havde ønsket sig flere ansøgere, men glæder sig over, at overenskomst-uroen ikke har fået tallet til at falde.

"Jeg synes jo, at læreruddannelsen er den mest fantastisk uddannelse, så jeg ville ønske, at flere ville søge ind. Særligt fordi ansøgertallet jo slet ikke stemmer overens med behovet i folkeskolen", siger formand for Lærerstuderendes Landskreds Jenny Maria Jørgensen til fagbladet Folkeskolen.

Jenny Maria Jørgensen tror, at lærerkommissionen og samarbejdet mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening om, at forbedre arbejdsforholdene for lærere kan have en positiv effekt.

”Hvis kommissionen vil se på lærerstartsordninger og prøve at klæde de nyuddannede bedre på til det første hårde år som lærer, så vil det kunne resultere i flere positive historier fra unge, nystartede lærere. Og det tror jeg blandt andet er det, der skal til for at få flere til at søge ind”, uddyber formanden for Lærerstuderendes Landskreds.

Formanden for Århus Lærerforening er enig i, at der er behov for et større fokus på den måde, skolerne tager imod de nyuddannede lærere. Derfor er Århus Lærerforening initiativtager bag et uddannelsesforløb, som skal lette overgangen mellem uddannelse og livet som lærer i praksis. Uddannelsesforløbet er udarbejdet i samarbejde med VIA University College og har fokus på blandt andet kommunikation, didaktik og sparring på praksis for de nyuddannede lærere.

Ansøgerne til læreruddannelsen får den 28. juli besked, om de er optaget eller ej.

 

Læs mere på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/639334/samme-ansoegertal-til-laereruddannelsen-som-sidste-aar

Emner

Målgruppe