Århus Lærerforening lancerer forløb, som skal lette overgangen fra uddannelse til første lærerjob

Overgangen mellem læreruddannelsen og det første job som lærer kan være svær. Undersøgelser viser, at cirka hver fjerde nyuddannede lærer er i tvivl, om vedkommende har en fremtid i folkeskolen. Århus Lærerforening er initiativtager bag et nyt forløb, der skal gøre det første møde med lærerjobbet nemmere.
Forløb for nyuddannede - MANDAT 2/18

Det er langt fra alle med få år i lærerjobbet, der stadig er på skolen til at byde eleverne velkommen tilbage efter sommerferien. En undersøgelse foretaget af VIA University College blandt 1.141 lærere viser, at hver fjerde nyuddannede lærer tvivler på sin fremtid i den danske folkeskole. De mange nyuddannede opfatter lærerjobbet som presset, utaknemmeligt og ensomt. En tendens der genkendes fra samtaler med medlemmer i Århus Lærerforening.

- Vi har de seneste år oplevet en stigning i antallet af samtaler med nyuddannede medlemmer, der efterlyser sparring og rådgivning i forhold til lærerjobbet. De unge lærere er særligt pressede på ikke at kunne leve op til egne forventninger om god undervisning. De mangler sparring på deres opgaveløsning og oplever alt for ofte at stå alene, siger Århus Lærerforenings konsulent Malene Vestergård.

Århus Lærerforening oplever i samtalerne med de nyuddannede lærere, at udfordringerne er blevet større efter skolereformen. Årsagerne er alt fra mindre tid til forberedelse og sparring med ældre kollegaer til flere krav og mål i undervisningen.

Marie Larsson, der blev uddannet som lærer i 2013, fik sig også noget af en overraskelse, da hun fik sit første job i folkeskolen.

- Man får et chok - det er et hårdt job. På seminariet sidder man med mange gode idéer og ting, man gerne vil lave og lære eleverne. Men når du kommer ud i virkeligheden, så falder alt bare til jorden. Tiden er så knap, og man bliver forstyrret af møder, konflikter i og uden for klasselokalet, forældrehenvendelser og alt muligt andet oveni. Og det går desværre udover undervisningen, som er kerneopgaven, siger Marie Larsson.

Marie Larsson arbejder til dagligt på Samsøgades Skole og føler, at hun efterhånden er kommet efter en del af den usikkerhed, som hun oplevede i starten af sit lærerjob. Men presset, om ikke at kunne leve op til egne forventninger om god undervisning, er der stadig. Hos lærer Stine Rodding, der blev færdiguddannet i 2013 og siden har arbejdet på Højvangskolen, genkendes billedet tydeligt.

- Jeg blev overrasket over alt det, man skulle vide noget om og forholde sig til, som man ikke havde lært på læreruddannelsen, og som er svært at forberede sig på. Der sidder efterhånden børn i alle klasser, som har særlige behov, hvad enten det er med eller uden diagnose. Det kan være hård kost at skulle håndtere elever, der løber væk, er grove verbalt eller sågar sparker og langer ud efter dig. Det er grænseoverskridende, og det kan være svært at vide, hvad man skal stille op, fortæller Stine Rodding.

Et uddannelsesforløb for nyuddannede er nødvendigt
Ifølge tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor steg antallet af lærere, der har forladt folkeskolen med 19 procent fra skoleåret 2012/13 til 2016/17. Størst var stigningen blandt lærere under 25 år. For denne gruppe var der i samme perioden en stigning på næsten 400 procent i antallet der forlod folkeskolen. Tal der vækker stor bekymring i Århus Lærerforening.

- Vi er nødt til at sikre, at de nye lærere får en bedre start på deres arbejdsliv – og det er ikke bare noget, man kan overlade til en tilfældig lærer på skolen. Der bliver nødt til at være noget systematik bag, siger formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard.

Jesper Skorstengaard mener, at der er behov for et større fokus på den måde, skolerne tager imod de nyuddannede lærere. Derfor er Århus Lærerforening initiativtager bag et uddannelsesforløb, som skal lette overgangen mellem uddannelse og livet som lærer i praksis. Uddannelsesforløbet er udarbejdet i samarbejde med VIA University College og har fokus på blandt andet kommunikation, didaktik og sparring på praksis for de nyuddannede lærere.

- Hovedformålet med forløbet er at lette overgangen mellem uddannelse og lærerjobbet, så færre nyuddannede lærere forlader lærerjobbet inden for de første år. De nyuddannede lærere vil få såvel individuel sparring på deres undervisning som redskaber til håndtering af konflikter med forældre, elever og ledelse, fortæller Jesper Skorstengaard.

Marie Larsson byder initiativet varmt velkommen og tror, at et uddannelsesforløb kan være afgørende for, at man får en god start som nyuddannet lærer.

- Jeg kunne godt have haft brug for et uddannelsesforløb som dette. Både det at mødes med andre nyuddannede, der er i samme situation, og at ledelsen får et indblik i, hvordan det er at være helt ny i folkeskolen. Det første år som lærer er man helt rundt på gulvet, når man kommer hjem. Og jeg tror også, at man som ny i lærerfaget generelt mangler nogen at læsse af på, udtaler Marie Larsson.

Marie Larsson ser det som et tabu, hvis man tilkendegiver, at man er ny og har brug for lidt mere forberedelse, sparring eller lignende. Konsulent i Århus Lærerforening, Malene Vestergård, mener, at der er behov for et større fokus på de vilkår og den sparring, de nyansatte lærere tilbydes i folkeskolen.

- Det er et kæmpe problem for lærerstandens fremtid, men også for den enkelte lærer, der har brugt fire år på at tage en uddannelse og bagefter oplever mødet med folkeskolen som en fiasko. Det resulterer desværre i, at dygtige og engagerede lærere vælger jobbet i folkeskolen fra inden for de første år. Det er en meget høj pris, som folkeskolen på sigt ikke har råd til at betale, udtaler Århus Lærerforenings konsulent Malene Vestergård.

Stine Rodding har hørt om flere nyuddannede, der kort efter deres møde med folkeskolen valgte den fra.

- Det er et barsk møde for mange nye. Virkeligheden er en noget anden, end man erfarede i praktik, hvor man kun havde få undervisningstimer. Hvis du i din praktik måske har oplevet at have 10 undervisningstimer plus en praktiklærer helt tæt på dig, så er der altså langt til at stå alene med 4 nye klasser, 100 nye elever, undervisning og et markant højere undervisningstimetal om ugen, siger Stine Rodding.

Hverken Stine Rodding eller Marie Larsson er i tvivl om, hvorfor de hører til som lærer i folkeskolen, selvom vilkårene til tider er vanskelige. Og for Marie Larsson er det ikke svært at svare på, hvad det bedste ved at være lærer er:

- Det er eleverne. Det er, når man oplever, at en elev, der starter og tydeligt har det rigtig svært, men efter noget tid, så lykkes det bare. Og man ved, at det er mig som lærer, der har gjort forskellen. De usynlige og vigtige sejre, slutter Marie Larsson.

Uddannelsesforløbet skal afvikles i skoleåret 2018/19 for 10-15 nyuddannede lærere. Århus Lærerforening vil sammen med VIA University College også undersøge effekten af at lade det første job som lærer være komplementeret af et understøttende forløb. Håbet er, at forløbet kan gøres permanent, hvis det har den ønskede virkning.

FORLØBET SKAL LETTE OVERGANGEN FRA UDDANNELSE TIL LÆRERJOBBET

  • Forløbet skal sikre, at nye lærere får en bedre start på deres arbejdsliv.
  • Forløbet er udarbejdet af Århus Lærerforening i samarbejde med VIA University College.
  • Forløbet har fokus på blandt andet kommunikation, didaktik og sparring på praksis for de nyuddannede lærere.
  • Forløbet skal afvikles i skoleåret 2018/19 for 10-15 nyuddannede lærere.

HVORDAN BLIVER MAN EN DELAF FORLØBET?

  • Der er 15 pladser på forløbet.
  • Du skal være nyuddannet og nyansat.
  • Det er din skoleleder, der skal tilmelde dig.
  • Forløbet er gratis for din skole - Århus Lærerforening betaler.

Emner

Målgruppe