Ekstraordinær kongres: Overenskomsten skal gøre en forskel

Anders Bondo Christensen havde et klart budskab ved Danmarks Lærerforenings ekstraordinære kongres i dag. Overenskomsten er en ny start og skal bruges til at skabe positive forbedringer for medlemmernes arbejdsvilkår.
ex kongres juni 2018 - Per B Christensen

Formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, indledte den ekstraordinære kongres i København med at anerkende den skepsis, som mange lærere har givet udtryk for i forhold til de netop afsluttede overenskomstforhandlinger. Men han understregede, at det her ikke handler om fine ord og erklæringer, men om konkrete handlinger, der skal ske ude på medlemmernes arbejdsplads.

- Det lykkedes ikke at lave en arbejdstidsaftale denne gang. Men vi er på det rene med, at det er alle, både kommuner, arbejdspladser og skoler, der skal opleve, at den her overenskomst skaber en positiv forskel. I dag mødes vi som organisation for at tale om, hvordan det bliver realiseret, lød det fra Anders Bondo Christensen.

Han forklarede, at ingen skal opleve overenskomsten 2018 som ligegyldig. Men at der heller ikke er grund til at skjule den udbredte mistillid til KL-systemet blandt medlemmerne. Han blev efterfølgende bakket op af kommissionsformand Per B. Christensen, der anerkendte, at kommissionens arbejde næppe ville blive en dans på roser.

- Jeg ved godt, at den situation, som har været i folkeskolen i nogle år, og det forhold som DLF og KL har haft til hinanden, betyder, at der brug for en ny start fra alle parters side. Tillid handler om mere end ord, sagde Per B. Christensen.

Kommissionsformanden fortalte kongressens delegerede, at han vil gøre, hvad han kan for, at kommissionsarbejdet munder ud i en arbejdstidsaftale.

- Vi skal være klar med vores anbefalinger senest ved udgangen af næste år. Vi vil besøge kommuner, hvor samarbejdet mellem den lokale lærerkreds og kommunalpolitikerne fungerer, og de steder, hvor samarbejdet halter lidt. Det er min ambition, at arbejdet skal udforme sig i så konkrete anbefalinger som muligt, forklarede Per B. Christensen og fortsatte:

- Jo mere konkrete anbefalingerne kan være, des mere brugbare vil de forhåbentlig være for parterne.

Anders Bondo Christensen forklarede, at Danmarks Lærerforening vil gøre alt for at støtte kommissionen. Men understregede også, at kommission er uafhængig, og at arbejdet allerede starter i dag.

- Vi skal have en aftale ligesom alle andre. Men jeg håber, at vi er enige om, at arbejdet starter i dag. Det skal ikke skubbes til udgangen af 2019 og kommissionens forslag. Projekt ’Ny start’ handler også om, at KL's og vores samarbejde skal have en ny start. Jeg håber, at det, der kommer til at bære den ny start, bliver en ny god vilje, lød det fra Anders Bondo Christensen.

Formand for Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, lagde i sin tale til kongressen heller ikke skjul på, at Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har været uenige om meget, men at de også er enige om flere væsentlige ting:

- Vi er enige om, at eleverne i den danske folkeskole skal have en undervisning af høj kvalitet, og vi er enige om, at folkeskolen skal være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejderne, hvor lærerne har et professionelt råderum til at udfolde deres faglighed, sagde han fra talerstolen.

Ifølge Thomas Gyldal Petersen har den nye start i samarbejdet mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening afgørende betydning for skolens udvikling:

- Det her handler om ansvaret for den fælles skole. Ansvaret for folkets skole. Man kan sige det så banalt, at det næsten ikke får den vægt, det skal have, men folkeskolen er den vigtigste og mest bærende samfundsinstitution vi har. Vi kan ikke undvære den, hvis dette samfund skal hænge sammen, lød det fra Thomas Gyldal Petersen.

Den ekstraordinære kongres fortsatte med en lukket diskussion mellem de kongresdelegerede.