Skal frivillige udføre opgaver i det offentlige?

Er der plads til at frivillige bidrager til opgaveløsningen i det offentlige? Det spørgsmål blev i dag sat til debat på Folkemødet på Bornholm.
Fri1

Rundt om i landet får det offentlige en hjælpende hånd fra frivillige. Men grænsen for, hvilke opgaver der kan løses af frivillige hænder giver ofte anledning til udfordringer på arbejdspladsen. Og spørgsmålet om, hvordan man udgår, at frivilligt arbejde går udover betalte jobs er uafklaret.

- Det behøver ikke nødvendigvis være professionelle, der overtager alle opgaver i det offentlige. Men det kræver en dialog om, hvordan de frivillige kan supplere den offentlige opgavevaretagelse, og hvordan kommunen og de frivillige kan samskabe om arbejdsopgaverne, lyder det fra Søren Aakjær.

På børne- og ungeområdet i Aarhus har kommunen, BUPL Århus, Århus Lærerforening og de øvrige organisationer skabt dialog mellem medarbejdere, frivillige og ledere ude i den offentlige sektor, der gør, at rammerne for de frivillige er udarbejdet i et samarbejde.

- Rammerne om det frivillige arbejde skal være klare, så medarbejderne selv kan være med til at vurdere, om der er plads til de frivillige. Selvfølgelig skal frivillige ikke overtage pædagogernes arbejde, men kan frivillige bidrage til fastelavnsfester eller lignende og gøre dagen bedre for børn og unge, så kan de frivillige være et gode for arbejdet i det offentlige, siger formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert.

Begejstringen for frivillige og frivilliges arbejde i Aarhus møder dog knap så stor begejstring hos gruppeformand for den offentlige gruppe i 3F, Ellen K. Lykkegaard:

- Frivillige skal ikke overtage lønnet arbejde. Ting har det med at glide, så skal de frivillige lige pludselig dele kage ud på hospitalet, der ellers varetages af assistenterne. Frivillige kan godt spille en god rolle, men der skal være aftalte rammer, og vi skal være på vagt.

I dagens panel på folkemødet var der enighed blandt foreningerne Århus Lærerforening, BUPL Århus og 3F om, at aftalte rammer er en forudsætning for det frivillige arbejde. Men graderne og typerne af velfærdsopgaver, som de frivillige kan løse var der knap så stor enighed om. For Jesper Skorstengaard i Århus Lærerforening rummer frivillighed i det offentlige muligheder, men også udfordringer og dilemmaer:

- Vi skal ikke have en kunstig adskillelse mellem civilsamfundet og det professionelle arbejde. Der er mange afarter af frivillighed, derfor er diskussionen vigtig. Vi er her sammen med andre, og vi skal invitere frivillige ind under ordnede forhold. Det har blandt andet Højvangskolen i Aarhus gjort med stor succes. Her er seniorer med i skolens arbejde som skoleonkler og udgør en ekstra fordel, der ellers ikke ville være der, lyder det fra Jesper Skorstengaard.   

Overordnet var panelet til dagens debat enige om, at dilemmaerne vedrørende de frivillige og deres arbejde kun løses ved at tale om det sammen – også om det svære.

- Vi hører hinanden og vi forsøger at finde løsningerne for de frivilliges arbejde sammen, slutter BUPL Århus formanden, Marianne Gilbert.

 

Se eksempler fra debatten på de frivilliges arbejde her:

Fm Img 4322Jpng

Spørgsmål fra tilhørerne skitserede flere dilemmaer ved at lade frivillige overtage opgaver i det offentlige. 

Fm Img 4351Ellen K. Lykkegaard, formand for den offentlige gruppe i 3F, var i panel med formand for BUPL Århus, Marianne Gilbert, formand for Århus Lærerforening, Jesper Skorstengaard, og konstitueret direktør i Børn og Unge i Aarhus Kommune, Søren Aakjær. 

 

Emner

Målgruppe